آدمهای جذاب با ایده های جذاب رسانه های جذاب را ایجاد میکنند

Posted on at

This post is also available in:

 برای مدت ۹ روز در فلورنس بودم و فلورنس گردی من به اتمام رسید. این شهر برای من خطرناک است. مکانهای تاریخی بسیار و مفکوره های بسیاری وجود دارد. بسیار مشکل است که فکری آسوده داشته باشید. مردم فلورنس میتوانند Caratteraccio e grande ingegno را داشته باشند. آنها استدلال قوی دارند و میتوانند خلاقیت زیادی داشته باشند. هزاران سال تاریخ را با خود دارند و در گهواره رنسانس بزرگ شده اند. خوب یا بد، من اولین مثال آن هستم. من ۲۱ سال از زندگی ام را در فلورنس سپری نمودم و ۲۳ سال متباقی را در آمریکا، ۲۱ سال در نیویورک و متباقی را در دیگر شهرهای خلاق و پرایده سپری نمودم.وقتی که مقاله ای را می خوانم یا در گفتگویی شرکت میکنم، بدنبال ایده میگردم، بالاتر از همه، میخواهم یاد بگیرم که فکر مردم چگونه کار میکند. عنوان و خاتمه مکالمه مهم است ولی در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. چیزی که اول در فکر می آید، بدون در نظر داشت اینکه یک توافق با من هست یا نه. به عبارتی دیگر، من باید فریب آشپز را بخورم تا از غذایش لذت ببرم


 زیبایی، قانون و حقیقت سه پارامتر مشابه هستند. اما چیزی که آنها را خاص میکند مفکوره افراد و سنت هایشان است. به همین خاطر است که دید افراد مهم است. گزارش با انگیزه سیاسی بسادگی علاقه و اشتیاق فرد را از بین میبرد. ایده های جالب میتواند به آن مزه و بوی خاصی ببخشد.پاولو فروسینی ریسولو به آگاهی من در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی، کمک مالی و اقتصادی افزود. پاولو با من فلاسفه کمپانی اش را در میان گذاشت. کار مداوم وی در بخش کیفیت، ایده ها و مفکور های جدید. پاولو فردی تیز هوش و کنجکاو از توسکان است که با مهارت های بین المللی و نوآوری هایش  دقیقا با آنچه ما در آمریکا، آسیای مرکزی و جنوبی انجام میدهیم مطابقت دارد. ماریا مریگی، نقاشیست که تخصصش را در رنسانس گرفته است، اهل فنلند و دارای ماستری می باشد. او من را به برنامه ریزی برای فیلم گرفتن از هنرمندان در فلورنس تشویق کرد. استودیو هنر ماریا مریجی در گویسیاردینی، بین پونت ویکیو و پالازو پیتی می باشد. داستانی عالی در موقعیتی عالی می باشد. این چیزی است که باید به هزاران  طفل در کشورهایی مانند افغانستان، جایی که هنر بخش اساسی آموزش و توسعه اقتصادی و جایی که زنانی مانند ماریا میتوانند آزادی بیان داشته باشند و تجارتی پرمنفعت را از طریق آموزش رسانه اجتماعی براه بیندازند.  


افراد جذاب با ایده های جذاب رسانه ای جذاب را می سازند 


 About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160