نیازمندی افغانستان به پیمان امنیتی با امریکا

Posted on at


 


افغانستان کشوری است که از لحاظ سیاسی ٬ اقتصادی ٬تجارتی و مذهبی یک منطقی متفاوت از همسایگان اش به شمار می رود و در میان قدرت های اتمی قرار دارد و بنابر نداشتن حکومت قدرتمند ٬‌پالیسی درست ٬‌اقتصاد برتر و احزاب سرتاسری نیازمند به امضای همچون پیمان با یک کشور قدرتمند دنیا است تا از خطر حمله همسایگان اش د رامان با شد اگر افغانستان دارای یک حکومت داخلی قوی می بود مشکلات خود را با همسایگان اش حل می کرد. و ار موقیعت خوب خود که یگانه پل ارتباطی میان اروپا و آسیا است استفاده می کرد ومسایل سیاسی و اختلافی را رخ اقتصادی می داد در آن زمان ما محتاج به کشور مثل امریکا نمی بودیم .


پیمان امنیتی که قرار است بر مدت ۹۹ سال امضا شود بسیار پیش شرط های پیش پا افتاده در آن مطرح شده است کمک ۴ ملیون دالری امریکا در بخش نظامی و هم چنان جلوگیری از حمله های غیر مترقبه همسایگان اش نمی تواند مشکل این کشور را به طور اساسی حل کند که ۱۱ سال گذشته نشان دهنده ضعف در پالیسی های آمریکا و افغانستان در پیشرفت این کشور بوده است که درین مدت فقط روی مسایل پیش پا افتاده چون تحقق دموکراسی ٬ حقوق زن ... وغیره که نمی تواند این چنین مسایل سبب پیشرفت و متکی شدن افغانستان پیبه خودش شود در این مدت حد اقل باید دو تا سه حزب سرتاسری به میان می آمد پروژه های اساسی زراعت روی دست گرفته می شد که زراعت سبب به میان آمدن صنعت می شود و صنعت کشور را به یک کشور تجارتی تبدیل می کند ویک کشور تجارتی به یک قدرت اتمی هم تبدیل شده می تواند .


با آنهم ما مجبور به امضا این قرداد استیم چون ۴ ملیارد دالر کمک در بخش نظامی در چنین شرایط که از اقتصاد خوب برخوردار نیستیم و هم چنان با داشتن همسایه های چون ایران و پاکستان حتمی  وبه نفع ما است .


                                                    


اینکه آقای کرزی چرا به امضای این قرداد علاقه نشان نمی دهد ؟


شاید هم نمی خواهد مثل یعقوب خان که به سبب امضای  معاده نگین گندمک روی مسله دیورند لعنت شده تاریخ و مردم کشور خود شود و از این موقف می ترسد در عین حال اگر یک زمان فسخ این قرارداد مطرح شود حکومت فردی افغانستا قادر به فسخ آن نمی باشد و اگر یک حزب قدرتمند سرتاسری بر مردم حکومت کند می تواند که چنین قرارداد ها را فسخ کند . و هم چنان افراد نمی تواند به تنهایی در برابر ملت بعد از یک مدت زمان طولانی تا که این چنین قراداد ها که شاید نتیجه مثبت نداشته باشد بنا ما نمی توانیم افراد را مسول قرار بدهیم یا محاکمه کنیم شاید محاکمه شان هم فایده نداشته با شد ولی یک حزب قابل محاکمه است


.                  About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160