فیلم انکس و گزینه های درآمد زای آن

Posted on at


فیلم انکس شامل چهار موضوع می باشد که عبارت از فیلم سازی، بلاگ نویسی، به اشتراگ گذاری، تاثیر گذاری، بز اسکور و درآمد می باشد

فیلم سازی ( Film making  ) : شما می توانید که فیلم ها ساخته شده ی خود را که چهار تا پنج دقیقه باشد در کانال شخصی خویش آپلود کنید، البته ما کیفیت ( اچ دی 720 ) را ترجیح می دهیم که دارای وضوع عالی است ولی شما هم می توانید که سوژه های خوب خود را با کمره های خودتان که کیفیت نسبتا خوبی داشته باشد در کانال شخصی خود آپلود کنید.

بلاگ نویسی ( Blogging ): شما می توانید که موضوع مورد نظر خود را نوشته و در کنال شخصی خود آپلود کنید البته تحت هیچ شرایطی نباید بلاگ شما کاپی پست و یا هم در جایی دیگر نشر شده باشد

به اشتراگ گذاری ( Sharing ): شما می توانید که روزانه به تعداد ده تا پانزده فیلم را از کانال های Filmannex, Esteqlal fc,   Womensannex kabul, Nato channel و White house نشر کنید . به همین ترتیب می توانید که بلاگ های کاربران فیلم را بخوانید ونظریه پردازی کنید . ویدیو ها  و بلاگ ها را باید در شبکه های اجتماعی که قرار ذیل است به اشتراگ بگذارید :

                                             +Face book , Twitter , Linkedin , Tumblr , Google                                                          

       

 اثیر گذاری  ( Influence  ) : زمانی که شما فیلم می سازد و یا هم بلاگ می نویسید و یا ویدیو ها و بلاگ های کانال های متذکره و بلاگ های کاربران را در شبکه های اجتماعی که پیشتر ذکر شد به اشتراک بگذارید و کاربران شبکه های اجتماعی موضوع نشر شده توسط شما را   like, comment, share,favorite, retweet, reblogبکنند پس این باعث می شود که تاثیر گذاری شما بالا برود و شما عاید خوبی را دریافت کنید.

بز اسکور ( Buzz ) : بز اسکور میزان فعالیت شما را در اجتماعی که کار می کنید نشان می دهد که ارتباط مستقیم با فیلم سازی، بلاگ نویسی، به اشتراک گذاری و تاثیر گذاری شما می داشته باشد یعنی هر چقدر تولید بیشتر داشته باشد می توانید که تاثیر گذاری و به اشتراگ گذاری خود را بالا ببرید که باعث بلند رفتن بز اسکور شما می شود.

در آمد ( Revenue  ) : در آمد شما به میزان فعالیت شما ارتباط مستقیم دارد . بعد از سپری شدن یک ماه شما می توانید که 45 روز بعد از همان ماه به روی اسم خود در صفحه ی فیلم انکس کلیک کنید و به گزینه ی Reveneu  بروید و سپس در سمت چپ این صفحه اگر پول شما فعال شده باشد مقدار پول روی غلک شما نمایش داده می شود که شما باید روی آن کلیک کنید

و در صفحه ای که باز می شود  citadel  بنویسید که بعد از آن در صورت جمع شدن پول در حساب به شما ایمیل داده می شود که پول خود را دریافت کنید.

 

 نویسنده محمد صیام زلمی About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160