وبلاگ نویسی در افغانستان

Posted on at


این روزها وبلاگ نویسی و کار در فضای مجازی فصل تازه ای از ارتباطات و تبادل اطلاعات را در بین جوانان در افغانستان ایجاد کرده و نظر به این که در سالهای نخستین قرار دارد روند رو به رشدی را دارد.


جوانان افغانستان همانند مهاجرت واقعی در کشورهای همسایه، به مهاجرت در فضای مجازی نیز روی آوردند و با نوشتن مقالات و داستان ها در شبکه های وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی، روند وبلاگ نویسی را آغاز کردند.سالها پیش و پس از سقوط طالبان، سرویس های بلاگفا و پرشین بلاگ ایرانی، کانون انتشار اندیشه ها و تبادل جوانان افغانستانی در  فضای انترنیت بود و هزاران جوان کشورعزیز مان در داخل و خارج از کشور برای  بیرون کردن دغدغه های درونی و بیان آزاد اندیشه های خود، فضای رایگان و جهانی یافتند تا بتوانند با جهانیان و همزبانان خود ارتباط برقرار کنند. وبلاگ نویسان افغانستان در این سالبا نوشتن بلاگ ها در شبکه جهانی فلم انکس توانسته اند، چهره جدیدی از این کشور را به جهان و جهانیان ارائه نمایند و همچنان افکار و اندیشه های خویش را به دیگران گفته و افکار آنان را نیز بدانند تا سطح تفکر، اندیشه و علم خویش را بلندتر ببرند.اما متاسفانه موانعی در سر راه خیلی دیگر از جوانان وجود دارد٬ از قبیل، دسترسی نداشتن بیشتر مردم افغانستان به فن آوری اطلاعات و انترنیت، افزایش قیمت انترنیت و همچنان  نبود برق از بزرگترین موانعی است که باعث شده که عده کمتری از مردم کشور مان به وبلاگ نویسی روی آورند.


 به امید روزی که همه این موانع حل شده و تمام اشخاصی که زیر خط فقر زندگی میکنند ، نیز بتوانند استعداد های خویش را بروز دهند، مشکلات و اندیشه های خویش را به شکل داستان یا مقاله به دیگران گفته و به این طریق با آنان درد دل کنند، برعلاوه با بلاگ نویسی در شبکه فیلم انکس درآمد از راه سالم را نیز دشته باشند.
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160