بی تو دلم میگیره

Posted on atشاید فكر كنی كه چقدر راحت شبام روز میشه و چه راحت روزام شب


 


شاید به خودت بگی چه راحت عبوركرد


 


شاید بخوای هرجور دیگه در مورد من فكركنی


 


شاید دلت بخواد حرفی هم بزنی


 


شاید باورت نشه


 


بدترین خنده هامو این روزا دارم


 


بدترین لحظات مال این روزاست


 


بدترین خاطرات مال بی تو بودنه


 


آره بی تو بدترینها مال منه


 


هر روز هم بدتر میشه


 


من نتونستم عبور كنم


 


موندمAbout the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160