من چه تلخم امروز

Posted on at


 

امروز به یاد تک تک روزهای که باهم بودیم دل من گرفته است

امروز دل من به وسعت آسمان ها برای تو تنگ شده است

امروز انگار بغض تازه یی از نو در دل من  شکسته شده و از سقف دلم داره باران می چکه

امروز هیچ غروبی غمگین تر از دوری تو برای من نیست

 

امروز بی تو بودن انچنان برایم سنگین شده که به هر آیینه یی نگاه میکنم میشکند

امروز احساس میکنم که من تنها ترین تنها هستم بدون تو  

امروز اشکای چشم های من به خاطر تو میریزد ،امروز بی قرار تو هستم و دلواپس نگاه تو هستم .

 

امروز بیا و مرا در نهانی ترین گوشه یی آغوشت پنهان کن آنجا که هوا از رویای بهار شفاف تر است و باران سرود آفتاب را تکرار میکند

در آغوشی که نامش دوست داشتن است مرا پنهان کن

و با آمدنت کویر دستانم را شگوفه باران کن

وقتی زیبا ترین آغاز را باتو تجربه کردم امروز بیا و تا زیبا ترین پایان با من بمان .

راز چشمهایت ستاره بختم است که می درخشد امروز بیا و مهتاب را در نگاهم زمزمه کن 

خنده که سالهاست در گلوی من گم شده امروز بیا و با لبهایت خنده را در چهارسوی زمان دوباره فریاد بزن

 

 

تمام هستی من تو هستی 

 

 

 

نویسنده : اسراء امید About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160