بازهم خشونت علیه زنان

Posted on at


این بار در ولایت هرات خشونت علیه زنان اما  چرا ؟  من ازخانمی برای تان میگویم که در ولایت هرات زندگی  میکند . اسم این خانم  ستاره است  و 30 سال عمر دارد شوهری وی  معتاد به مواد مخدر است لب و بینی وی را با چاقو برید . 

 

شوهرش از وی خواست تا زیوراتش را بدهد تا مواد مخدر بخرد اما ستاره از امر شوهرش سرکشی میکند و شوهرش وی را مورد لت و کوب قرار میدهد و از منزل فرار میکند. ستاره در ایکی از شفاخانه های شهر هرات بستری است .

 

داکتران میگوید :این خانم که  ستاره اسم ش است از ناحیه سر و  چهره  زخم برداشته است . این یک زخم معمولی نیست ستاره لب و بینی خود را از دست داده است و توسط چاقو در سر اش زربات وارد شده است داکتران این عمل زشت را محکوم میکنند.

 

دختر ستاره به رسانها میگوید : پدرم چاقو را گرفت و لب و بینی مادرم را قعطع کرد من هر قدر که گریه کردم پدرم گپ من را گوش نکرد و مادرم را لت کوب کرد. وی مگوید که پدر مواد مخدر استفاده میکند و هر شب مادرم را لت کوب میکرد و از مادرم میخواست تا زیوراتس را بدهد مادر برای پدرم زیوراتش را نمیداد .و  پدرم  به همین خاطر مادرم را  لت و کوب میکرد .

 

من این خبر را از یکی از تلویزیون های خوصوصی شنیدم و دیدم برایم بسیار درد آور بود. از همان لحظه برایم سوال خلق شده است. که آیا شوهرش توقیف خواهد شد؟ اگر توقیف هم شود چی سود. وقت یک خانم لکه به صورت خود داشته باشد چقدر رنج میبرد .اما این خانم لب و بینی خود را از دست داده است  کسی این را پیش بینی کرده است که  این خانم درآینده چی رنجی را خواهد کشید. چاره نیست باید آه کشید این غم ننگین را با صبر چون دریا تحمل کرد.

 

من تا به صبح سوال پیچ شده بودم چیز های به فکرم میرسید  برای جلو گیری از خشونت علیه زنان دلایل است برای حل این چنین واقعات و از کجا این خشونت ها سر چشمه میگرد  وقت بین دو نفر در یک خانواده کشیده گی پیدا میشود آن در حوزه امنیتی مربوطه خود عارض میشوند آنها بجای که از جلو گیری این چنین واقعات آنها را در مقامت معرفی کنند برای شان گفته میشود بروید در بین تان تفاهم کنید. سخن اینجاست چرا قانونی نیست که در ابتدأ آنها در یک محکمه این به مشکلات شان رسیدگی نمیشود تا این که گپ  از گپ گذاشت در تمام رسانه ها این خبر پخش میشود که در فعلأ ولایت یک خانم توسط شوهرش لت و کوب و زرب شت قرار گرفته او همگی چق چق کرده آن عمل را محکوم میکنند. ای وای بحال این نظام .

 

نویسنده: روینا کبیری About the author

160