د انکس فلم اړیکی د پرته د مرز هیوادونو سره

Posted on at


انکس فلم یو نامتو او پراخه سایت دی چی په ټوله نړی کی فعالیت کوی. او د ۳۰ میلیونو نه ډیر ننداره کونکی او د ۳۰۰ زرو نه ډیر ګډون کونکی لری. او ټولو ته یی ډیر مادی او معنوی ګټی رسولی دی. انکس فلم په دغه وختونو کی یی په افغانستان کی فعالیت پیل کړی دی چی د افغان سیتادل شرکت په همکاری باندی دی. مګر د دغه لږ وخت سره یی چی په افغانستان کی فعالیت درلودلو یو شمیر ډیر زده کونکی او پوهان یی خپل  ځان ته جذب کړی دی. په دغه توکه دوی کولی شی خپل کارونه په انکس فلم کی وکړی چی هم د فلم جوړونکو نه او مقاله لیکونکو نه حمایت کوی او د هغو په مقابل کی ورته پیسی ورکوی.په نیکمرغه اوس په افغانستان کی په هرات او کابل ولایاتو کی د ښوونځیانو یو شمیر ډیر زده کونکی د مقالو او فلمنامو لیکلو سره پیسی لاسته راوړی. او هغه د اجتماعی سایتو له لاری د خپل ملګرو او نړیوالو خلکو سره په ګډون کښښدی.چی دغه یو ډیر ښه وخت د افغانستان زده کونکو ته دی چی وکولی شی پخپله د دغه لاری نه د ښه ژوند خاوندان شی او وکولی شی خپله کورنۍ د اقتصادی ستونزو نه خوشی کړی. او هم دا چی انکس فلم سبب شوی دی چی افغانستان د نړی سره وتړی او ټول هغه مرزونه یی چی کارت او پاسپورت او نورو شیانو ته اړتیا لری د منځ نه بوځی او اړیکه د افغانستان او نړی تر منځ ټیکه کړی.


 


انکس فلم یوه ډیجیټالی تارنما ده چی ډیری آسانتیاوی یی د مستقله فلم جوړونکو لپاره چمتو کړی ده ترڅو چی دغه فلم جوړونکی وکولی شی خپل کارونه په نړیواله توکه مخته بوځی. انکس فلم شبکه او د انکس ښځی شبکه په هرات (چی د افغانستان درېم لوی ښار دی) کی لس دانه ښوونځیان یی د پوښښ لاندی راوړی دی او په دغه ښوونځیانو کی ټولو زده کونکی ته کامپیوټر٫ انترنټ او ډیر نورو د زده کړی شیان یی چمتو کړی دی ترڅو چی زده کونکی په خاصه توکه ښځينه زده کونکی وکولی شی د دغه لاری نه خپلی ناویل شوی خبری نړیوالو ته ووایی. چی دغه زده کونکی هم کولی شی د خپل زړه ناویل شوی خبری نړیوالو ته ووایی او هم خپله اقتصادی کچه ښه کړی.چی زده کونکی کولی شی د بلاګ لیکلو او فلم نامه لیکلو سره پیسی لاسته راوړی٫ چی انکس ښځی شبکی دغه لاری یی ورته چمتو کړی دی او دوی ته بلاګ لیکل او فلمنامه لیکل ورزده کوی. او هم دغه سازمان د افغانستان په اقتصادی برخه ډیر یو لوی رول لوبولی دی.


 


او هم کولی شی د انکس فلم پاڼی سره په دغه نښه باندی یوځای شی.


او انکس ښځی شبکه هم هیره نکړی.


مننه


لیکونکۍ: عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160