افغان سیتادل و هنر نقاشی در افغانستان

Posted on at


:شاگردان عزیز


طبق فیصله ای که ریاست معارف ولایت هرات کرده بود امتحانات مکاتب از اول قوس سال جاری شروع و در 15 برج قوس باید ختم شود. مکتب میرمن حیاتی هم با پیروی از این فیصله ریاست محترم معارف امتحانات دوره متوسطه و دوره لیسه این مکتب از اول قوس شروع شده بود و درجریان این هفته به اتمام رسید. شاگردان بی صبرانه منتظر نتایج امتحانات شان اند و قرار است که در اوایل هفته آینده نتایج امتحانات شاگردان اعلان گردد.در این هفته فعالیت های دیگری هم در این مکتب انجام شده که آن هم فعالیت های شرکت افغان سیتادل می باشد. در این هفته شرکت افغان سیتادل برای شاگردانی که به هنرنقاشی علاقه دارند و آرزو دارند تا در آینده بتوانند از جمله هنرمندان این کشور باشند یک محیط و شرایطی را مهیا کرده تا آنها بتوانند به رویای خود دست یابند.شرکت افغان سیتادل برای شاگردانی که به نقاشی علاقه داشتند یک قهرمان را تهیه نمود تا آنها بتوانند ازاین طریق هنر خود را به نمایش گزارند و فرصت های آینده را برای خود آماده سازند. شاگردان تشکری خاص ازشرکت افغان سیتادل بخاطر برگزاری صنوف کامپیوتر و انترنیت و آماده سازی شرایط پیشرفت هنر نقاشی در کشور دارند.
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160