رسوم و عنعنات افغان ها

Posted on at


رسوم و عنعنات افغان ها

طوريكه ميدانيد هر كشور داراي رسوم و عنعنات بخصوص خود هستند كه تين رسومات در هر شهر منطقه و ناحيه ار همديگر متغاوت اند و همچنان علت فرق ديگر آن عبارت از نژاد و مليت است كه از آنجمله بايد گفت كه  بطور  عموم افغان ها داراي رسومات و عنعنات از جمله فرهنگ قديمي و كهن ما بوده كه از نسل هاي قديم نسل به نسل براي ما به ارث مانده است .

و به مرور زمان شكل واقعي خود را از دست داده است همچنان بايد گفت كه رسومها و عنعنات كهن يگ كشور در حقيقت شناخت يگ كشور محسوب ميگردد .بطور مثال لباس ملي ما افغان ها داراي سه رنگ مي باشد يعني سرخ سبز وسياه كه از زمانه هاي بسيار دور و تا به امروز به حيث مليت افغان ها در هر گوشه و كنار جهان مي پوشند و بايد گفت كه مليت افغان ها از تاجك پشتون ترك ازبك تركمن هزاره بلوچ و پشه اي همه داراي يگ مليت و يگ مذهب هستند .

وبايد گفت كه چون دين همه اي افغان ها اسلام است و زيادتر رشم و رواج ها و عنعنات ما افغان ها بر اساس مراسم مذهبي صورت ميگرد .

بطور مثال همه ساله در تاريخ 12 ربيع الاول روز دوشنبه روز مولود شريف يعني روز تولد و رحلت پيغمبر اسلام حضرت محمد (ص) و خاتم النبين در تمام شهر ها ولايات ناحيه ها منطقه ها و در هر كوچه و پس كوچه ها مراسم مزهبي وبا ختم نمودن آيات پاك و روح بخش الهي بر قرار مي گردد .

                                

و يا هم مراسم و ياد آوري شهادت مظلومانه نواده گان پيامبر اسلام با مراسم ختم قرآن شريف ودادن صدقه ها به مساكين و فقرا در هر شهر و ولايات بر گزار می گردد و يا هم پوشيدن چادري توسط زنان و دختران جوان از جمله افغاني بوده است كه در هر شهر به رنگ هاي مختلف مي پوشند و همچنان طريقه آماده ساختن سمنك و پختن آن در شب اول سال نو و يا نوروز يكي از جمله عنعنات كهن افغان مي باشد و چه بسا عنعنات ديگر كه زبان از گفتن آن نظر به زياد بودن آن عاجز است وسلام پايان

 با تشکر از شما

نویسنده: عمرزبیر حمیدی

 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160