راز های که انسان سالها به دنبالش بوده

Posted on atروی هر حرکتی مانند صاف کردن موها ودست به کمر گذاشتن می توان فهمید که چه کلامی از دهان تان برون خواهد آمد.بشتر متخصیصین ارتباط ت متقدند که از نوع حرکات  بدن میتوان تا 90 در صد نا گفته های هر فرد را متوچ شد.زبان حرکات بدن شامل حرکات صورت،برقراری ارتباط چشمی،نوع ژست بدن،وضیعت استادن وقرارگرفتن اعضای بدن ،نوع صحبت کردن ،نوع لباس پوشیدن اگرچه لباس شخصیت انسان را نمسازد اما از جانب او سخن میزند میتوان فهمید که این گونه اشخاص چگونه شخصیتی دارند


.


اگر چه نمات ظریف زیادی در زبان حرکات بدن وجود دارد.بعضی از حرکات ها به قدری ارزشمند هستند که با گفتن هزار کلمه برابری میکند.واز این طریق میتوان در یافت که چگونه شخصی است.About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160