جهان دیجیتالی و فناوری نوین - بخش دوم

Posted on at


جهان دیجیتالی به مراتب از جهان واقعی گسترده تر است و بخش های گوناگونی را از آموزش و پرورش دیجیتالی تا اقتصاد دیجیتالی, دولت دیجیتالی, سازمانهای دیجیتالی, فروشگاهای دیجیتالی, مشاوره و درمان دیجیتالی, رسانه های دیجیتالی, خبرگذاری های دیجیتالی, دانشگاهای دیجیتالی, کتابخانه های دیجیتالی, مدیریت و ارتباطات دیجیتالی و انواع بسیار متنوع فعالیت های دیگری را دربرمیگیرد. که این خود زمینه ساز پدیداری انواع بازارهای کار در رده های متفاوت شده است.  این گستردگی دسترسی کاربران و مشتریان به اطلاعات را ساده ساخته و اشکال درآمدزایی را دگرگون کرده است. این همه دگرگونی و تحول مفاهیم وعبارات تازه ای انترنت, رسانه های دیجیتالی و اجتماعی را وارد زندگی بشر کرده است که هرروزه وابستگی بشر به آنها بیشتر میگردد.این تازه شروع رسانه های اجتماعی و دیجیتالی است, آنها از ظرفیت های بسیار بیشتری برای توسعه برخورد دار اند که میتواند زمینه های کاری بسیار گسترده ای را هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته فراهم کند و از بیکاری در هریک از این جامعه ها به نحوی بکاهد.رسانه های اجتماعی رسانه های مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین شامل تارنماها, گوشی های همراه و دیگر اشکال رسانه ای مجازی است که به کاربران اجازه فضای مجازی برای تبادل اطلاعات را میدهد.  تارنمای فلم انکس دقیقا توانسته که این هدف را با ایجاد فرصت های پیشرفت علمی و آموزشی از طریق مقاله نویسی و فلم سازی برآورده کند تا از یک طرف بر دانش کاربران بیفزاید و آنها را یاری برساند تا دیدگاها, اندیشه ها, باورها و یافته های خود را درمیانگذاری کنند, به دیگران برسانند و از اندیشه ها و دیدگاهای دیگران بهره ببرند, از طرف دیگر آنها را از نگاه اقتصادی پشتیبانی میکند تا نیازهای اقتصادی خود را برطرف کنند و در این راستا هرچه حرفه ای تر گام بردارند تا سبب رشد اندیشه ای و دانشی خود و دیگران گردند. به اساس این برنامه امروزه تعداد زیادی از بلاگ نویسان بویژه از بلاگ نویسان دختر مشغول فعالیت اند و توانسته اند که مقاله های ارزنده ای را در این راستا بنویسند تا هم سطح دانش و توانایی های شان افزایش یابد و هم از نگاه مالی به استقلال برسند.رسانه های اجتماعی در دستان بشر!


 میتوانید بخش نخست مقاله جهان دیجیتالی و فناوری نوین را با این پیوند بخوانید: http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/83314/83314


برای دریافت مقاله های بعدی من دوستهای عزیز لطف کرده و در صفحه من در تارنمای فلم انکس عضو شوید. About the author

160