نهمین دوره فراغت محصلین دانشگاه حقوق و علوم سیاسی

Posted on at


 

دیشب در تالار ستاره آسیا محفل نهمین دوره فراغت محصلین دانشگاه حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه هرات برگزار شد این محفل که هوالی ساعات ۶ شام آغاز شد تا ۱۲ شام طول کشید در این محفل جمعی از مسَولینِ اساتید محصلان خانواده های محصلین و دیگر فرهنگیان هرات گرد هم آمده بودنندتا زحمات چهار ساله ء این محصلین را قدر دانند.این محفل با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز سپس همه گان به احترم سرود ملی کشور به پا خیستند  و بعد از آن محفل با سخنان جمعی از مسئولین ,استادان و دکلمه های کوتاه و بلندتعدادی از محصلان پیش رفت و در پایان سخنان و دکلمه ها  تقدیر نامه هایی از جانب دانشگاه حقوق و علوم سیاسی  هرات به محصلین اهدا شدو با انداختن کلاه ها به هوا محصلین این محفل را خاتمه دادند. 

                                                         

 

 About the author

160