یو قدم د ښځو پرمختک په لور باندی

Posted on at


انکس فلم په افغانستان کی یوه لاره د ښځو پرمختک لپاره ده چی د دغه لاری نه کولی شی خپل افکارونه د نړیوالو غږونو ته ورسوی او هم د خپل پټ استعداد په برخه کی پرمختک ولری.  د ځینو سیاسی٫ فرهنګی٫ اجتماعی او نورو دلیلو په نظر باندی ښځو ونشو کولی یوه لاره وموندی ترڅو چی خپل استعداد ښکاره کړی او هغه پرمختک ته چی د هغوی حق دی لاس پیدا کړی. انکس فلم یوه لاره د ښځو استعدادونو او عقایدو پرمختک لپاره ده.د افغان نجونو باورونه٫ هیلی او شوق یی د انکس فلم ګډون کولو برخه کی د ستاینی وړ ده ځکه چی د هغه پرمختکونه چی په دغه برخه کی دوی کوی اعتماد یی پورته ځی او پخپلو واکمنی باندی باور کوی او هم کولی شی د دغه لاری  نه پیسی لاسته راوړی . او هم څرنکه چی وینو ښځی په افغانستان کی د نرانو نسبت باندی ډير لږ کار کوی٬ مګر انکس فلم د دوی فکرونو پرمختک څنک سره یوه لاره یی د اقتصادی برخه کی چمتو کړی ده.دغه داسی ښایی چی انکس فلم یو لوی او ښه بدلون یی د افغانستان ټولنۍ لپاره راوړی دی او یو ښه روښانه راتلونکه یی د افغان ښځو لپاره چمتو کړی دی.


د ښځو پرمختک جریان د اجتماعی رسانو برخه کی ورځ په ورځ ډیر کیږی او ځینی هغه کسان چی اجتماعی رسانی یی نه پیژندلی او کار اخیستل د هغو نه پوهیدل٫ کوښښ یی ورکړلو چی هغه زده کړی چی دا پخپله د هغوی پرمختک ته د مختلفو علومو برخه کی ګټه وره ده.هیله ده چی په دغه نیږدی وختونو کی افغان ښځي وکولی شی لکه د نړی نور ښځو غوندی د خپلو واکمنی نه کار واخلی. او انکس فلم نور پلانونه او پروګرامونه تر لاس لاندی لری چی د هغو نه کولی شو د نقاشی هنر نه نوم واخلو چی د هغوی د فکر اتلان ښکاردونکی اوسی. که دغه پروګرامونه په مخصوصه سافتونو باندی انجام شی ډير به ښه اوسی.


زه یو د هغه کسانو نه یم چی د انکس فلم پروګرام د خپل هیواد خلکو لپاره یوه معجزه فکر کوم او د دی نه خوشاله یم چی افغان نجونی کولی شی پرمختک وکړی. 
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160