بانوان انکس و # فیلم انکس در تلاش ادامه ی فعالیت های خود در مکتب های دخترانه ی شهر کابل

Posted on atدر مقاله ی قبلی خود, کم و بیش در مورد فعالیت های این دو  پروژه ( بانوان انکس و فیلم انکس ) برای شما معلومات ارایه کرده بودم. از جمله ی تمامی فعالیت های این دو پروژه می توان از برنامه ی (( Building Schools )) یا معمول تر بگویم, ساختن لابراتوار های کمپیوتر برای مکتب های دخترانه ی کشور عزیز مان افغانستان, نام برد که از جمله ی چشم گیر ترین و بارزترین فعالیت های این دو پروژه است که در راس بانوان انکس و فیلم انکس بانو رویا محبوب و آقای فرانسیسکو رولی قرار دارند.باید خاطر نشان کرد که تا این دم این دو پروژه توانسته است به تعداد 10 مکتب دخترانه ی شهر هرات را تحت پوشش انترنتی و فعالیت های خویش قرار بدهد, البته باید اضافه کرد که بر علاوه ی ساختن لابراتوار های کمپیوتری, توانسته اند که برنامه هایی نظیر : (( داستان نویسی, مقاله نویسی, فیلم نامه نویسی, عکس برداری و طریقه ی استفاده از کمره های دیجیتلی, آشنایی با شبکه های اجتماعی مجازی و از همه درشتر آشنایی با فیلم انکس و نحوه ی ایجاد درآمد از طریق این ویب سایت را, راه اندازی کند.بسیار به جاست متذکر شوم که در اثر سعی این دو پروژه به تعداد 45 هزار شاگر دختر این شهر در پهلوی آموزش های ضمیمه ای به جهان مجازی انترنت یا Word Wide Web وصل شده اند .


به تعقیب همین فعالیت های خویش این بار این دو پروژه می خواهد که این بار فعالیت های خویش را در مرکز این کشور یعنی شهر کابل آغاز کند. برای تسکین حس کنجکاوی شما باید به عرض برسانم که کارهای رسمی این فعالیت در جریان طی مراحل شدن در وزارت معارف کشور است و همه در آینده ی بسیار نزدیک شاهد فعال شدن بخش لابراتوار کمپیوتر در چندین مکتب دخترانه ی شهر کابل خواهیم بود.


نویسنده : فرزاد صالحیAbout the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160