من از این دنیا چی می خوام

Posted on at


(من از اين دنيا چي ميخوام)

هر كسي درزنده گي خود با اين كلمه روبرو مي شود  بعضي ها با خوشحالي از اين كلمه استقبال ميكنند وبعضي ها با نا راحتي نميكنند وقتي كلمه دنيا را ميشنوم اولآ به فكر يك مكان بزرگ ميوفتم كه خيلي بزرك است كه نه آغاز دارد ونه پايان!

 

 

 

دنيا كه همه را به فكر مي اندازد كه چطور خلق شده است؟ومخلوقات آن چطور خلق شده اند؟ كه جواب موثق  براي جواب اين سوال معلوم است كه خالق پاك خداوند كريم و رحيم است حالا خواست شما از دنيا چيست ؟ از دنيا چي مي خواهيد كه برايتان برآورده كند يا در اصل از خالق دنيا چي ميخواهيد.هميشه زياد تر اشخاص فقد كاميابي مي خواهند وبس!

 

 

و بعضي ها قلم براي نوشتن بعضي ها وقت براي رفتن به مكتب بعضي ها ........................... چيزها زياد است كه هر كس آرزو دارد
 اما بنظر من بهترين آرزو از خداوند كريم اينست كه از الله بزرگ بخواهيم كه  تمام آرزوها مارا برآورده سازد .

 

 

 اما آيا امكان دارد كه چنين آرزو براورده شود يا خير؟امكان دارد اگر ما خواسته باشيم وتصميم قاطع داشته باشيم چرا كه نشود حتما امكان دارد اگر ما مسلمانان خواسته باشيم وهميشه عبادت خداوند بزرگ را بصورت درست انجام دهيم انشالا از جمله كساني خواهيم بود كه تمام آرزو ها ما براورده خواهد شد انشالا به اميد خدا بزرگ. اما بعضي ها هستند كه فقد از خداوند بزرگ يك لقمه نان ميخواهند وبس وبعضي ها فقد يك مكان درست براي زنده گي كه خيلي رنج آور

 

 

 وشايد هم ارزو ها ما خيلي نسبت به آرزو ها آن اشخاص بزرگ باشه اما ما هر گز نخواستم حتا براي يك بار هم شده در آرزو ها خود از آنها ياد كنم ما هاي كه  هم نان داشتم وهم خانه براي زنده گي افسوس است به حال ما. ما اي كه خود را مسلمان دارم و پيرو محمد (ص) اما شايد ما هرگز نتوانسته باشيم .به اندازه  1%  هم از اوامر خداوند(ج)پيروي كرده باشيم.  حالا هم دير نشده بايد كه دست بكار شويم . و اولا براي مردم غريب وبيچاره دعا كنم وبعدا خود ما . و اگر توانستم براي مردم غريب كمك هم كنم . تا توانسته باشيم حد اقل يك كمي از اوامر خداوند پيروي كرده باشيم وشايد در آن وقت همه فكر كنم كه ديگر آرزو ندارم و تنها آرزو ما براورده شدن آرزو ها مردم غريب بوده  و بس. ودر ان وقت زنده گي خيلي براي ما خوشايند خواهد شد و از زنده گي خود لذت خواهيم برد. اگر باور نداريد مي توانيد امتحان كنيد . امتحان شرط است.

 

 

 

براي پي بردن به حقيقت زنده گی فقد ضرورت است به عمق آن  فكر كرد وبس همين زنده گي  است با فاميل با دوستان با حقيقت با باور به الله(ج) و اينكه فقد آرزو ها خودرا از خداوند بخواهيم و تنها برآورده كننده آرزو ها ما الله (ج) است و بس .

 About the author

160