بیایید کمی در مورد خود فکرکنیم که به کجا روان هستیم؟ بخش اول

Posted on at


بخش اول:


            انسان موجودی است که در این دنیا جهت شناخت خدا آفریده شده است حال می خواهم بررسی داشته باشم که این موجود (اشرف مخلوقات,نائب خدا)برای شناخت خدا دردوران زندگی خویش چقدر وقت گذاشته و چه گونه ساعات روز و ماه ها وسال های عمر را برای رسیدن به هدف خلقت خویش برنامه ریزی دقیقی را انجام داده است برای روشن شدن موضوع می پردازم به بررسی زندگی انسانی که فرضا 90 سال عمر نماید


            خواب: انسان ها عموماٌ وبه صورت معمول در 24 ساعت شبانه روز 8 ساعت خواب می شوند(بدون درنظرداشت دوران کودکی چون که ساعات خواب در آن زمان به مراتب بیشتر است)لذا در یک ماه 240ساعت یا ده روز و دریک سال 2920 ساعت یاتقریبا 122 روز و در 90 سال زندگی خود 262800 ساعت 10980 روز یا 30 سال کامل بصورت شبانه روز در خواب می باشد.            غذا خوردن: چون انسان از جمله موجودات حیه است لذا به تغذیه نیاز دارد و هر گاه بصورت معمول در 24 ساعت سه وعده غذا صرف نماید و همچنان سه وعده نوشیدنی(قهوه,چای)ویک وعده میوه ویا ... را میل کند حد اقل زمانی که برای مهیا نمودن و صرف آن ضرورت است 3 ساعت خواهد بود که در ماه 90 ساعت و در سال 1095 ساعت و در 90 سال 98550 ساعت که معادل به 4101 روز یا 11.25 سال بصورت شبانه روز می باشد خواهد بود.


                                                           


            حرف زدن غیر ضروری:می پندارم انسانی باشد کم گویا که حداقل درروز 1 ساعت به غیراز مسائیل ضروری(شغل,درس و...)صحبت نماید لذا در ماه 30 ساعت و در سال تقریباٌ 365 ساعت و در 90 سال 32850 ساعت که معادل به 1369 روز یا 3.75 سال می شود خواهد شد.


                                        


            رفع حاحت:انسان سالم به شکل نورمال در یک شبانه روز نیاز دارد که 6 مرتبه رفع حاجت کند حال اگر هر مرتبه را بطور متوسط ده دقیقه در نظر بگیریم جمعاٌ روز 60 دقیقه یا یک ساعت می شود  که طبق محاسبه قبلی(حرف زدن غیر ضروری)در ماه 30 ساعت, در سال 365 ساعت و در 90 سال 32850 ساعت که معادل 1369 روز یا 3.75 سال می شود خواهد شد.


       ادامه بحث در مقاله بعدی انشاالله تحت همین نام اما بخش دوم...


                                               حامد قریشی


 


 


                       


 


 


 


 About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160