بیایید کمی در مورد خود فکرکنیم که به کجا روان هستیم؟بخش دوم

Posted on at


 ادامه بخش اول:

                کارکردن:معولاٌ انسان ها بر اساس نیازمندی های دنیوی و مهیا نمودن نفقه ای خانواده از حد معمول گذشته وطوری در پی آن اند که سال ها زندگی می نمایند و زندگی ای را سرهم می کنند که داد از بقای هزار سال می زند حال بطور معمول روزانه هشت ساعت کار می نمایند که طبق محاسبه خواب شدن در سال تقریباٌ 122 روز و در 75 سال,9150 روز یا معادل آن تقریباٌ 25  سال بطور کامل (دوران کودکی تا 15 سالگی در نظر گرفته نشده است با وجودی که درکشور های فقیر اطفال از 6 سالگی به بعد شروع به کار می کنند) کار می نمایند.

         .

            عبادت نمودن:اگر انسانی باشد متقی و عبادت گذارطوری که پنج وقت نماز را ادا کند بامع وضو گرفتن و رفتن به مسجد در صورتیکه در هر روز 5 باروضو سازد تقریباٌ 2 ساعت در بر خواهد گرفت که در 1 ماه 60 ساعت , درسال 720 ساعت ,ودر 75 سال از 90 سال که در تحت تکلیف است 54000 ساعت که معادل به 2250 روز یا 6 سال می شود, خواهد شد. 

          

            کار های متفرقه:طبق محاسبه های قبلی انسان در24 ساعت,8 ساعت در خواب,8 ساعت درکار,2 ساعت در عبادت,1 ساعت در رفع حاجت,1 ساعت حرف غیرضروری,3 ساعت در غذاخوردن مصروف است که جمعاٌ 23 ساعت می شود و حال 1 ساعت را  به موضوعات متفرقه می پردازد که در90 سال طبق رفع حاجت وحرف زدن 3.75 سال می شود.

فعالیت های انسان در 24 ساعت شبانه روز

خواب

غذا خوردن

حرف زدن غیرضروری

رفع حاجت

کار نمودن

عبادت نمودن

متفرقه

8 ساعت

3 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

8 ساعت

2 ساعت

1 ساعت

 
.برای حل معضله ای زمان بندی به بخش سوم وآخری رجوع کنید             
 
!!!ادامه دارد بخش(سوم) آخری را فراموش نکنید                                                                                       


About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160