رشد ورزش در افغانستان، در سالهای اخیر

Posted on at


 


گرچه ورزش در افغانستان پیشینه ی طولانی دارد، اما آمدن سه دهه جنگ در کشور، ورزش نیز مانند دیگر داشته های کشور از گزند جنگ های داخلی در امان نماند. تمام دستاورد های که در گذشته به با زحمات زیاد ورزشکاران بدست آمده بود تمام آن به باد فنا رفت.


اما امروز با سعی و تلاش های بی نظیر ورزشکاران کشور، ورزش در حال رشد میباشد با وجودیکه هنوز اداره ورزش افغانستان درست روی پا ایستاده نشده است و زخم های که در گذشته بر آن وارد شده بود، درست صحت نیافته است. ولی باز هم کار دست آورد های خوبی داشته است.کسانیکه در عرصه ورزش هستند و ورزش میکنند، امروز با هیچ خود توانسته است که دست آورد های خوبی را در به کشور بیاورند. آنها نه تنها به کشور یک دست آورد کمایی نموده اند، بلکه نام و نشان کشورش را نیز به جهانیان منحیث یک کشور صلح دوست و ورزش دوست معرفی نموده اند.


با وجودیکه ورزشکاران افغانستان از لحاظ امکانات و از لحاظ مادی به مراتب پاینتر و ضعیف نسبت به دیگر ورزشکاران جهان میباشند، اما باز هم با سعی و کوشش شایسته شان توانسته است که با کسانیکه از امکانات خوبی برخوردار هستند برزمند و آنها را شکست دهند.


چندی قبل افغانستان در مسابقات فوتبال که در جنوب آسیا برگزار شده بود، در مقابل کشور های قرار گرفته بود که آنها از هرلحاظ بسیار قدرتمند از افغانستان بودند، اما ورزشکاران مان با شهامت بلند آنها را شکست داند، و توانست که مقام نخست را از آن خود نمایند.وتوانست که یک لبخند واقعی را بر لبان مردم بی افگنند که تا هنوز هیچ یک از گروهی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی چنین کاری را نتوانسته است. درست یادم است شبی که افغانستان مقام قهرمانی جنوب آسیار را در فوتبال بدست آورد، همه ی مردم به جاده ها ریخته بودند و شادی و خوشحالی برپا نموده بودند.


همه میرقصید و پای کوبی میکرد بدون اینکه بداند از کدام قوم است و در کدام موقف قرار دارد، قلب ها پاک شده بود و از هرقوم و مذهب در کنار هم آمده بودند و این پیروزی را تجلیل میکردند.


همانطور در عرصه ورزش کرکت نیز افغانستان دستاورد های چشم گیری داشته است. باوجودیکه ورزش کرکت در افغانستان قدامت دیرینه ی ندارد اما توانسته است، که دست آورد های خوبی داشته باشد. کرکت افغانستان امروز به سطح جهانی بازی مکند و در بازی های جام جهانی، بیست آوره وپنجاه آوره نیز خود را رسانیده است.دست آورد دیگری که در سال 2008 ورزش افغانستان بدست، آن نخستین مدال المپیک بود که توسط  روح الله نیک پا تکواندو کار نامدار کشور بدست آمد، که این مدال چراغ سبزی بود برای دیگر مدال آوران  کشور، و این شخص از سوی حکومت نیزمورد اسقبال خوبی قرار گرفت که تا دیگران در عرصه ورزش تشویق شوند.امثال آنها اداره ورزش افغانستان در دیگر عرصه های ورزشی نیز دست آورد های خوبی داشته است. که کارکرد آنها قابل است.


ورزش نه تنها برای صحت مفید است بلکه یک پیام آور خوب در عرصه ثبات یک کشور نیز میباشد و میتواند که مردم را به یکپارچگی دعوت نماید.About the author

160