جوانی دوره سرنوشت ساز

Posted on at


خواننده های عزیز این مقاله دارای دو بخش است که شما خواننده بخش نخست آن هستید و به زودی خواننده بخش دوم آن نیز خواهید بود.


جوانی بهترین دوره زندگی یک انسان است که دشوارترین و سرنوشت ساز ترین تصمیم های زندگی اش را در این دوره میگیرد. یک جوان در این دوره زندگی اش از نیروی ویژه ای برخوردار است, ذغدغه های فراوانی دارد و باید با چالش های متعددی در زندگی اش دست به گریبان شود که میتوانند حتا تمام زندگی اش را تحت تاثیر قرار دهند و در مواردی برای همیشه در زندگی اش ماندگار باشند.  در چنین شرایط دشواری که بیش از همیشه, تصمیم های مهم زندگی, چالش های مهم زندگی و ده ها مورد دیگر انتظار روبرو شدن جوان را میکشد, در حالیکه او از تجربه ای کافی در زندگی خود برخوردار نیست و در بسیاری موارد این برای نخستین بار است که او با چنین موضوع های مواجه میشود, ضرورت به حضور یک رهنما در کنارش حتمی است.


پدر و مادر ها با موقعیت و جایگاهی که در زندگی این جوان دارند میتوانند, این وظیفه را برعهده گیرند و بهترین کسانی اند که میتوانند با پندها و راهنمایی های منصفانه, اصولی و منطقی شان با درنظر داشت شرایط جوان و واقعیت های زندگی به او یاری رسانند و دستش را در این راه پرچالش بگیرند.بر پدر و مادرها است هر زمانیکه میخواهند در مورد فرزند خود به قضاوت بنشینند و یا او را رهنمایی کنند, دقیق باشند که او زاده شرایط تازه ای و نسل دیگریست, میتواند طرز دید, باورها, اندیشه ها, دغدغه ها و چالش های ذهنی اش متفاوت باشد. آنها باید تلاش بورزند تا با درنظر داشت همه این موارد به یاری او بشتابند و دستگیرش گردند. در غیر این صورت این همیاری و همکاری میتواند به مشکل دیگری در زندگی هردو, جوان و پدر و مادر تبدیل گردد که حل آن خود به یک چالش دیگر زندگی تبدیل گردد.باید طوری با جوانها برخورد کرد که نه تنها به اعتماد به نفس شان آسیب نرسد و نه اندیشند که بدون شما نمیتوانند به مسایل عادی زندگی خود برسند بلکه همیشه باید نقش یک یاریگر مثبت و تکیه گاهی را بازی کرد که بر شجاعت و اعتماد به نفس شان می افزاییم و با عزت و احترام شان سبب شکوفایی هرچه بیشتر روحیه شان میگردیم. این نه تنها آنها را از روبرویی با دشواری های زندگی نمی ترساند و مانع نمی شود, بلکه چالش ها و دشواری های زندگی را برای شان بسیار ساده و یک پدیده ای طبیعی میگرداند که روبرویی با آنها یک امر طبیعی است و برای زندگی موفقیت آمیز نباید از آنها ترسید بلکه به مصاف شان شتافت و در پی کسب پیروزی بود.اشتباه یک پدیده طبیعی در زندگی همه انسانها است, دلیلی ندارد که بخاطر یک اشتباه شخصیت جوان ها را به باد انتقاد گرفت و بر توانایی های ذاتی و فطری اش شک کرد. خود گناه بزرگیست که یک اشتباه یک جوان را دست مایه قرار داد و برای توهین, تحقیر و خرد کردن غرور و شخصیت اش آنرا به کار برد. بزرگترین کاریکه میتوان در مقابل اشتباه یک جوان انجام داد اینست که او را متوجه اشتباه او بکنیم تا در زندگی اش درسی گردد مایه موفقت های زیادی.


دوستهای عزیز اگر میخواهید که به تازه های من در تارنمای فلم انکس دست یابید, به صفحه من عضو شوید. همچنین اگر میتوانید در اینجاه مقاله های قبلی من را دریابید.About the author

160