فلم انکس و آشنایی دانش آموزان با برنامه های کامپیوتر

Posted on at


شاگردان عزیز:
شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم با تلاش و جدیت و پیشتکار شان حتی در روزهای سرد برفی در تایم معینه در صنوف شان حضور به  هم رساندن وطی هفته گذشته از تاریخ 14 / 7 / 92 الی 19 / 7 92 مطالب  مهمی از بخش های کنترول پنل، ویندوز، را تحت عناوین پرسونالایزشن، فولدر آپشن، دیسپلی، ریجون و لنگویج ، انترنت آپشن ، موس و دیسک تاپ  گجت، تایم و دیت ، پروگرام اند فیچر ، فونت ، یوزر اکونت ، تدریس شدند.آخر هر ساعت درسی به مدت 10 دقیقه مقاله های  تحت عناوین رمز موفقیت در زندگی ، نقش زنان در جامعه اسلامی ، نابرده رنج گنج میسر نمی شود ، پیشرفت وتکنالوژی به رشته تحریر درآورند. و مقاله ها مورد بررسی  قرار گرفت.بهترین  مقاله ها انتخاب و به شاگردانی که بهتربن  مقاله را نوشته بودند  مورد  تشویق قرا ر گرفتند. وهم چنان موضوعاتی که در جلسه واقع دفتر فلم انکس برای آگاهی شاگردان از چگونگی روند کار این پروسه تذکر داده شده بود٬ برای شاگران بیان گردید. و تعداد کثیری از شاگردان برای شروع تایم جدید درروز شنبه 21/ 10 ثبت نام خواهند شد و روز ثبت نام برای شان اعلان شد.تشکر 


و همچنان میتوانید همرای صفحه شخصی فلم انکس من با این پسوند یکجا شوید: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160