فعالیت انجن رادیو های آزاد افغانستان

Posted on at


 


 


انجمن رادیو های آزاد درست در 13 اپریل سال 2004 میلادی  با اشتراک 13 رادیو خصوصی تاسیس شد.و رفته رفته  به تعداد این رادیو  افزایش چشم گیری رو نما شد و در حال حاضرتعداد رادیو ها در این انجمن به      


 94رادیو میرسد.


این انجمن در زمان تشکیل شدن نیاز شدید حس میشد تا از طرف شخص اداره و یا فردی به ریاست آن گماشتهشود در ابتدا امر توسط 13  عضو که در ان شامل بود ، استاد نجیب نصیر به حیث ریس پیشنهاد؛ اما این مورد از طرف وی پذیرفته نشد و خواهان  ان شد تا از طریق انتخابات آزاد شخصی به حیث رییس  این انجمن گماشته شود.و بعد از رای گیری استاد نجیب نصیربا اکثریت آرا  به این سمت انتخاب شد.


 هدف از ایجاد این انجمن بلند بردن ظرفیت تخنیکی ،نشراتی و بلند بردن سطح مالی رادیو های عضو این انجمن بوده است.همچنان معرفی  کارمندان عضو شبکه های رادیویی به تریننگ های مختلف ، برنامه سازی و غیره موارد را نیز می شود از اهداف این انجمن شمرد.


البته جمع اوری اعلانات که بزرگترین منبع عایداتی رادیو های خصوصی را تشکیل میدهد از کار های عمده و فعالیت های این انجمن  با رادیو های که در ولسوالی ها و قریه های دور افتاده که از امکانات نسبتا در سطح پایین نشراتی قرار دارند تشکیل میدهد.


این انجمن همان گونه که از نام آن معلوم است معمولا در جهت بلند بردن سطح رادیو هایی  که نسبتا در سطح پایین تری فعالیت مینمایند و نشرات شان از سطح  محلی و ملی فراتر نمی روند مشمول این انجمن می شود،نه   رادیو های که در سطح منطقه ی فعالیت می نمایند.


ریس این انجمن که در جمع خبر نگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی که به ابتکار صنف چهارم ژورنالیزممطبوعات تدویر شده بود در جواب سوال که عمده ترین فعالیت ها و تطبیق پلان های استراتژیک از زمان تاسیس تا اکنون انجام داده اند کدام و تا چی حد درین امر موفق بوده اند؟


چنین فرمودند:


بزرگترین فعالیت این انجمن  را بالا بردن کمیت رادیو ها از 13 به 94  و همچنان بالا بردن کیفیت این رادیو ها از طریق تدویر آموزش ها و تریننگ ها برای ارتقای ظرفیت رادیو ها  و کارمندان آن از طرف این انجمن و پلان های استراتژیک هم تا حد زیادی جنبه عملی برداشته و هیچگونه محدودیت و ممانعت را تا حالا این انجمن از طرف هیچ نهادی نپذیرفته است.


وی در قسمت اینکه رادیو های مشهور هم با اینها همکاری دارد یا نه گفت که این انجمن با رادیو های همانند ارمان،کلید،آریانا...چون نرخ اعلانات در این ها فوق العاده بالا است و این انجمن هیچگونه قرار داد با این رادیو ها ندارد.


همچنان اگر رادیو های که در این انجمن عضو اند در صورت تخطی از قانون رسانه های همگانی  از عضویت  از این انجمن خارج ساخته و هیچگونه مسولیتی در صورت تخطی دوباره این رادیوبه عهده ندارند.


    این انجمن که اعلانات را از دونر ها و موسسات خصوصی دریافت در بدل اخذ فیصدی دوباره آن را به رادیو های عضو در این انجمن میدهند.


اینکه رادیو های مشهور چرا نسبت به رادیو های شامل در این انجمن هم از نگاه قدرت پخش و نشر و دربرگیری و تعداد شنونده های بیشتر است سوال است که نمیشود ان را نادیده گرفت.


   رادیو های عضودرین انجمن هر چه زودتر با طرح وتدویر برنامه های طولانی و طویل المدت باید زمینه را برای رقابت با رادیو های دیگر پیدا نمایند.هم از نگاه کسب اعلانات با نرخ بلند تر و هم از نگاه ساحه پوشش بتوانند در سطح ملی و منطقه ای نشرات داشته باشند.  About the author

sharifafzal007

sharif afzal one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160