صحت ثروت است

Posted on at


قسمی که معلوم است و همه گان میگویند که ورزش ضامن سلامتی انسان ها است این کلمه برای تمامی مردم بسیار با اهمیت است بخصوص برای کشورهای پیشرفته طبق یک تقسیم اوقات تعین شده زندگی شان همه روزه برای سلامتی جسمی بدن خویش ورزش را عملی زندگی خویش ساختن. ورزش روزانه عمر انسان ها را  زیاد نموده قدرت بد را در مقابل امراض گوناگون قدرت مند میسازد. به بدین منظور یک شخص ورزش کار میتواند لذتی که از زندگی باید بیبرد میتواند بیبرد.

 

اشخاصی که ورزش را در تقسیم اوقات روز مره خویش جاه دادند معمولن از اقتصاد خوبی برخوردارند. این که از وضیعت اقتصادی خاطری آرام دارند میتوانند به تمامی ضروریات زندگی خویش رسیده گی نمایند.

به نظری شخصی بنده صحت ثروت است چون اگر صحت خوب داشته باشیم به این معنی است که ما قادر به انجام تمامی کار ها هستیم در جهان کشور های هم وجود دارند که وضیعت اقتصادی زندگی مردش خوب نیست خاطری آرام ندارند از ورزش هم دور ماندند. بعضی ها هم هستند که نسبت علاقه زیادی که به ورزش دارند در هر شراطی که است به ورزش مورد علاقه خود ادامه میدهند چون که صحت ثروت است.

صحت ثرورت است این جمله زیبا را مردم افغانستان بسیار خوب درک میکنند امروزه تمامی مردم افغان به ورزش در زندگی خویش وقت دادند با شوق و علاقه مندی خاص صبح و یا دیگر به آن میپردازند. علاقمندی جوانان و نوجوانان برای ورزش با عث شده که از کشور های مدرن به مدال های طلا ، نقر و برنز دست بیابند. و باعث افتخار مردم افغان شود. امروزه تمامی دولت مردان و تجاران افغان متوجه این شدند که پسر ها و دختر های افغان توانای های بسیاری دارندو اگر برای شان هر قدر امکانات بیشتر مهیا شود به همان اندازه پیشرفت های عالی را در پی خواهد داشت.

امروزه در شهری کابل کلپ های برای مردان و دختر خانم ها وجود دارند و روز به روز تعداد این کلپ ها زیاد تر شده میرود و این معمول است وقتی انسان های معمول ورزشکاران را میبینند خود به خود علاقه مند ورزش میشوند که این باعث صحت مند بودن که یک جامعه از لحاظ آرام بودن فکر و برخورد آرام با مردم در جامعه داشته میباشد.

نوشته محمد صیام "زلمی"

 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160