میلاد مسعود حضرت محمد (ص)

Posted on atدر مکه معظمه یک قبیله به نام قریش زندگی میکرد که به دو خاندان تقسیم شده بود ,یکی آن بنی هاشم ودیگری بنی امیه ؛خاندان بنی هاشم سرپرستی خانه کعبه را به عهده داشتند وبزرگ این خاندان شخصی سخا بنام عبدالمطلب ,که تمام باشندگان مکه او را احترام میکردند ؛واو دارای ده فرزند بود که مشهور آن ها بنام حضرت عباس ,حضرت حمزه , عبدالله ,ابو لهب وابو طالب بودند , عبدالله با بی بی آمنه ازدواج کرد وبعد از آن با یک کاروان تجارتی قریش به شام رفت .در وقت بازگشت نزدیک مدینه منوره مریض شد ووفات نمود . ودر همان جاه به خاک سپرده شد وسه ماه بعد از این واقعه روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول مطابق سال 571 عیسوی در وقت صبح در شهر مکه در خانه بی بی آمنه طفلی به دنیا آمد که آن روز خجسته ترین روز در تاریخ بشریت بود .که با تولد این طفل معصوم قصر ظلم واستبداد کسری ویران شد .وآتشکده هزار ساله زردشت خاموش شد .عبد المطلب که از تولد نواسه اش خبر شد خانه بی بی آمنه رفت ونواسه اش را در آغوش گرفت واو را در خانه کعبه بورده وآن را طواف داد وبعد نامش را محمد (ص)نهاد وطبق رسم ورواج مردم قریش چند روز بعد جضرت محمد را به دایه یی بنام بی بی حلیمه داد تا دور از شهر ودر هوای آزاد تربیه شود ,وحضرت محمد چهار سال در قبیله سعدیه با بی بی حلیمه در طایف بودند وبعد از چهار سال دوباره نزد مادر شان بی بی آمنه آورده شدند وقتی که جضرت شش ساله شدند مادر شان وفات کرد وتحت سرپرستی پدر کلان شان قرار گفتند ودر سن هشت سالگی پدر کلان شان نیز وفات کرد وعبد المطلب قبل از وفات شان سرپرستی جضرت را به پسر خود ابوطالب سپردند , وابوطالب از پسران خود نسبت به تربیه جضرت محمد زیاد میکوشیدند حضرت محمد از کودکی صاحب عادات واخلاق نیک بودند در بین مردم به صداقت امانت داری وراستی شهرت داشتند وبه این قسم مردم آنها را لقب امین خطاب کرده بودند وبخاطر امین کردار ورفتار خوب آن ها زنی فهمیده وسرمایه دار بنام بی بی خدیجه که چهل سال عمر داشت از آن حضرت خواهش ازدواج کرد ,وحضرت محمد خواهش شان را قبول کرد ومراسم عروسی در خانه بی بی خدیجه انجام شد,ودر آن وقت حضرت محمد 25 سال عمر داشت ؛وآنها از حضرت بی بی خدیجه شش اولاد داشتتند بنام های زینب رقیه ام الگلثوم فاطمه عبد الله و بزرگترین فرزند آنها که بنام قاسم بود که در دو سالگی وفات نمود . حضرت محمد یازده بار ازدواج نمودند که دو زن آنها در دوره حیات حضرت محمد وفات نمودند.وآخرین ازدواج آنها با زنی بنام ام المومینین میمونه بنت حارث هلالی بود وحضرت محمد چهار حج عمره را انجام دادند وآنها از سه چیز خوش شان می آمد (نماز ,عطر خوشبویی ,زن دیندار وصالح )وحضرت محمد در سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدند و23 سال از عمر خود را به در انتشار دین اسلام سپری نمودند وبلاخره بعد از رنج ها وسختی ها وخدماتی که در راه دین اسلام نمودند به عمر 63 سالگی از این دنیای فانی رحلت نمودند.About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160