فیلم انکس در راستای به روز سازی خود

Posted on at


           از همان ابتدای پیوستن به این ویب سایت ( فیلم انکس ) برای من و همه ی کاربران محسوس بود که فیلم انکس می خواهد که همیشه به روز باشد. روی این ملحوظ هر چند گاهی تغییر های چشم گیری در این ویب سایت رو نما می شد که البته تحولی در چگونگی فعالیت کاربران را نیز باعث شده است.       سیستم فیلم انکس از ابتدای کار و آمدن در دنیای وسیع مجازی به شکل تک کلیک یا per click  کار می کرد و فقط با باز شدن صفحه کاربر می توانست که درآمد داشته باشد ولی با گذشت زمان تغییر محسوس در این ویب سایت رو نما شد.


          نظر به تغییر جدید کاربران باید مقاله و یا فیلم ساخته شده ی دیگر کاربران را باید باز و رایزنی کنند و    همچنان در شبکه های اجتماعی- که با فیلم انکس وصل است – به اشتراک بگذارند و آنانی که کاربر این ویب سایت نیستند فقط می توانند که درباره ی فعالیت کاربر نظریه بدهد.


     پیشتر کاربران می توانستند که به گونه ی مستقیم در فیلم انکس شامل شوند و در سیستم جدیدی که برای این ویب سایت تنظیم شده است کابران باید از طریق Face book و یا Gmail وارد کانال شخصی خود شود.         باید خاطر نشان کرد که در سال جاری میلادی تحول دیگری که در این ویب سایت رخ داده این است که امتیاز اشتراک گذاری نسبت به گذشته کمتر شده است و کاربران می توانند که با تولید بیشتر فیلم و نوشتن مقاله های بیشتر کانال خویش را در صدر لیست احتماع کشورشان قرار بدهد. در کشور عزیز ما افغانستان به شکل روز افزون کاربران بیشتر به فیلم انکس می پیوندند و این باعث شده است که رقابت بیشتر از پیش مشکل شود و کاربران امروزه همه در تلاش تولید بیشتر و فعالیت بیشتر اسنتد.


موضوع جدیدی که اکثر کاربران از آن مطلع هستند عبارت از تغییر کردن نظام پولی این ویب است است. پیشتر درآمد هر کاربر در فیلم انکس به شکل پول نقد بود اما در سال جاری این برنامه جای خود را به (( سکه )) وگذار کرد. در حال حاضر کاربران می توانند که توسط درآمدشان که به شکل سکه است خریداری آنلاین کنند و یا هم اگر بخواهند می توانند که در کشور مربوط شان به دفتر های مربوط به این ویب سایت مراجعه کنند و سکه خود را فروخته و پول نقد دریافت کنند. البته پیش از این پول کاربر مربوط به حساب دفتر های مربوط فیلم انکس می شد ولی اکنون درآمد شان مستقیم به حساب آنلاین خودشان اضافه می شود.مسله ای که در آخر این مقاله می خواهم تذکر بدهم, امتیاز جدیدی است که فیلم انکس برای کاربران خود در نظر گرفته است . در این برنامه - که البته در مرحله ی امتحانی آن است – کاربران می توانند که از طریق کانال خویش به آدرس برقی دوستان خود دعوت نامه ای به خاطر اشتراک به فیلم انکس ارسال کنند و در صورتی که توسط دعوت وی کاربر جدید به فیلم انکس ملحق شود 10% از درآمد کاربر جدید به حساب وی اضافه می شود به طور نمونه اگر 10 کابر حدید بنابر دعودت وی ملحق شود و هر کاربر ماه 100 دالر درآمد داشته باشند ماه 100 دالر به وی داده  می شود.نویسنده : فرزاد صالحی About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160