مقاله دلچسپ در مورد جزیره مالدیف

Posted on at


در این مقاله میخواهم تنها در مورد کشور مالدیو معلومات مختصر خدمت تان ارائه نمایم .مالدیف یا مالدیو یک از مقبولترین و گفته میتوانیم عجیب ترین کشور های دنیا به شما میرود که در جزیره اقیانوس های هند واقع شده و اولین کسی که اسلام را در این کشور پیاده کرد شخصی از  افغانستان بود. و تمام مردم این کشور مسلمان و سنی مذهب میباشند به دلیل اینکه از سطح بحر ارتفاع آن خیلی کم میباشد امکان به زیر آب شدن مالدیو تا سالهای دیگر میرود اما این خبر تائید ناشده است بشترین عوائد مردم دراین کشور از تورست ها و ماهیگیری و صنعت کشتی سازی میباشد یکی از جالب ترین حکایه که از کشور مالدیو شنیدم در این کشور نسبت به حافله کشتی ها زیادتر برای حمل و نقل مردم استخدام میشوند.در صورت ضرورت امکان ورد بدون ویزه به این کشور هم مساعد میباشد و امکان مشاهده تمام این کشور از طریق هوا در ظرف 45 دقعه میباشدمردم این کشور دارای بهترین طبیعت و صحت میباشد چون تمامی مالدیو توسط ابحار پوشیده شده دود هواه آلوده کمتر به نظر میرسد.تاکسی ها به ندرت استخذام میشوند اما برعکس ماننده کاشتی ها ساخته شده که هموچو شکل تاکسی را دارد در ابحار به بسیار سهولت میتواند حرکت کند و مسافرین را به بسیار سهولت انتقال بدهد. و یکی از اثار قدیمی و باستانی مسجدی است که در سال 1656 توسط سلطان ابرائیم اسکندر بنا گردیده که دارای خط ها و رسامی های تاریخی و زیبا میباشد و غیر مسلمان باشد داخل شدن در این مسجد برایش  بسیار دشوار است .و یکی از اماکن مشهور کشور مالدیو بنام مرکز اسلامی یاد میشود که بزرگترین مسجد مالدیو در ان واقع شده است و تنها وقتی که مردم میتوانند انرا از نزدیک مشاهده کنند زمان برپا نمودم نماز است .


یگانه چیزیکه به مشهور شدن بهتر مالدیو زیاد کمک میکند جزائر شیشه یی آبی  مالدیو میباشد که به گفته مردم آن کشور تعداد از پرنده گان که در این جزائر پرواز میکنند در کشور های دیگر وجود ندارد اگر داشته هم باشد به بسیار ندرت میباشد و انواع حیوانات مختلف دیگر در سر آب ها دیده میشوند و تعدا از سیاحین که به خاطر سیاحت به این کشور سفر مینماند اجازه این را دارند تا در جزائر مالدیو غواصی نمایند و به سید ماهیگیری و هر انچه که به منتظور لذت بردن از این جزیزه زیبا بخواهند میتوانند.زبان رسمی این کشور مالدیو میباشد که غالبا این زبان از خانواده های اریایی گرفته شده و واحد پولیش هم روفیا میباشد.


نویسنده مقاله. احمد سیر صمیمی. 
About the author

AhmadSiyarSamimi

This is Ahmad Siyar Samimi Interest to Studying books and Writing of Topics

Subscribe 0
160