حجاب

Posted on at


بسیاری از زنان مسلمان به شیوه های مختلف موی سر و دیگر قسمت های بدن خود را میپوشانند. نقاب روسری چادر از جمله حجاب های رایج میا خانم ها است. چادر بهترین نوع حجاب است که از زمان های ابتدای تاریخ وجود داشته است. در اسلام جایزنیست که اگر کسی گادر هم بپوشد ولی رنگ آن قسمی باشد که جلب توجه دیگران شود . حجاب وظیفه ای است که برای همه داده شوده است پس باید همه به این وظیفه عمل نموده حجاب داشته باشند.حجاب زینت زن است که باعث زیبایی میشود و نیز کسب رضایت خداوند متعال،  گویند که یک کودک تمام کارها را از بزرگان خود یاد می گیرد اگر بزرگان آن خانواده حجاب داشته باشند پس کودکان آن خانواده نیز با حجاب به بار می آیند.برعلاوه اینکه داشتن حجاب برای کودکان، پشت سر گذاشتن 9 سال قمری است اما به نظر من وقتی دختری تا 9 سال قمری حجاب نداشته باشد هیپگاه نمیتواند یک دهفئی حجاب بگیرد. پس لازم ایت برای فرزندان خویش از طفلیت حجاب را بیاموزانیم  تا که همان قسمی به بار آیند.


 


 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160