با شناخت بهترین همسر را انتخاب کنید!

Posted on at


برای تشکیل یک خانواده خوب ,بهترین و نیکترین همسر را انتخاب کنید


... 101115 - جزئیات تصویر حلقه ازدواج - iStock Photo


به حق که ازدواج تنها ارضای غریزه جنسی ,اطفای آتش شهوت نیست!بلکه مسایل خیلی بالاتر و مهمتر از این حرفها هست.رویایتی هست در این باره که چنین میفرمایند:شما را از سبزه مزیله بر حذر دارم ,گفتند:سبزه مزیله چیست؟فرمودند:زن زیبا روی در خانواده بد!!!!


در این صورت برای تشکیل یک خانواده خوب و یک زندگی با آرامش, باید تنها به ظاهر فرد مقابل  اکتفا نکرد بلکه طرفین باید از هم شناخت کامل داشته باشندو این را در این شناخت دریابند که ایا گزینه مناسبی برای همدیگر برای ایجاد یک زندگی مشترک هستند یا خیر!این گزینه خوب شامل تمام موارد چون:شخصیت, اخلاق,تحصیلات هم سطح,درک متقابل,و داشتن خانواده ای با اصل و نسب....


نبود یکی از این موارد بدون شک زندگی زوج را تحت شعاع قرار داده و باعث بروز مشکلات خواهد شد.


متاسفانه امروزه جوانان برای انتخاب زوج زندگی خود از روی احساس تنها به ظاهر طرف اکتفا کرده و به دیگر موارد اهمیت نمیدهند اما بعدها دچار پشیمانی میگردند.


در زندگی مشترک حرف اول را درک طرفین میزند با این درک زوجها میتوانند کنار یکدیگر زندگی کرده و شباهتها را پیدا کرده و به تفاوتها احترام بگذارند.ظاهر زیبا خوب هست اما نه به عنوان معیار اصلی! چرا که شاید باطن این ظاهر زیبا خوب نباشد مانند همان ماهی زیبایی که همه شیفته اش هستند اما باطنی دارد زهر آلود!!!


در یک انتخاب خوب باید دقت کرد ازدواج امریست مهم پس نباید در این امر کوتاهی کرد تا بعادها از کرده خود پشیمان شوید هر چند خداوند بهترین ها را برای بندگانش در نظر میگیرد اما برای بندگانش هم عقل داده تا درست تصمیم بگیرند و خوب زندگی کنند!About the author

160