"سکوت و اندیشه"

Posted on at


هیچگاه قادر به این نیستم که در یک محیط پر از همهمه و پر سروصدا بنشینم وتصمیم درست و منطقی در مورد مشکلات خود داشته باشم.............


انسان برای تصمیم های مهم وبرنامه ریزی های دقیق خود نیاز به محیط  کاملاً آرام دارد..............


در چنین محیطی انسان قادر به اتخاذ  تصامیمی درست و منطقی میباشد..............


مغز انسان برای عملکرد درست و اندیشه های منطقی نیاز به لحظاتی سکوت در محیطی آرام و دور از دغدغه دارد...........


چنانچه دانشمندانی چون: نیوتن و برزگانی مانند: "خواجه عبدالله انصار"و "مولانا "در محیط های آرام توانسته اند به دست آوردهای بزرگی برسند. نیوتن 30 سال در یک اطاق آرام مشغول برسی فورمولهایی شد که به کمک آن انسان قادر سفر به ماه شد...........


خواجه عبدالله انصاری اشعاری را سروده که دل هر مؤمنی را میسوزاند.........


.


پس سکوت عامل ایجاد اندیشه های درست زندگی انسان است. هر انسان برای اتخاذ این اندیشه ها نیاز به سکوت و لحظاتی آرام دارد پس اینست نتیجه اندیشدن در عالم سکوت............


 


"هـــــــــــــانیـــــــه صدیـــــقی"About the author

160