یکی از بانوان موفق این دوره

Posted on at


بیوگرافی خانم افسانه حیدری


دختری از قشر متوسط جامعه، نامش افسانه است و نام پدرش حاجی غلام سرور وتخلص ش حیدری. در سال 1378 در خانواده ای که همه اعضای آن درعرصه تحصیل گام بر میدارند به دنیا آمده است ودوره ابتدایی درس خود را در لیسه ملکه جلالی خوانده و دوران لیسه اش را در لیسه نسوان حوض کرباس ادامه میدهد ,او درسش را از صنف سوم شروع نموده که حالا درصنف یازدهم است وبرای امتحان کانکور آماده گی میگیرد.


دختریست شاد که آرمان های زیادی داردوتمام تلاش خود را میکند تا آنهارا به واقعیت به پیونداند او منطقی ست وکمی هم احساساتی.نظردوستانش درمورد او"دوستداشتنی وخندان" است.


به داستان،رمان وشعرخواندن علاقه زیادی دارد اکثر اوقات فراقتش را در خواندن کتاب های گوناگون سپری میکند.


موزیک؛ یکی ازعلاقه های اوست بیشتر آهنگ هایکه در سبک پاپ باشد گوش میکند هاله مورد علاقه اش گیتار و ویالون است آرزودارد که یک گیتاریست پر طرفدار باشد.


ورزش مورد علاقه او والیبال ودوش است که درساعات بیکاری با هم کلاسی خود در صحن مکتب والیبال بازی میکندچون ورزش رادر کنار دوست داشتن، ضامن سلامتی خود میداند.وبه فوتبال هم کم و بیش علاقه دارد که از تیم های آسیایی طرفدار پرسپولیس است.


افتخارات اویک داستان وچند قطعه شعر که تا بحال آن ها را به رشته تحریر در نیاورده است میباشد واو در سمیناری روانشناسی به استادی محمد جوادحسین زاده تحت نام "راز موفقیت"در هشت ماه کسب علم نموده است،که کتاب های زیادی در مورد روانشناسی خوانده است .


او نازدانه و دخترآخرخانواده است و دوران کودکیش را بسیار زیبا سپری نموده است که اورا به نام های زیادی صدا میزنند که یکی از نام هایش که از دوران کودکیش بالای آن مانده"عسل بانو" است که بیشترفامیل ودوستانش اورا با این نام صدا میزنند.


او چهار برادر و چهار خواهر دارد که یک برادرش شغل آزاد دارد ویک برادرش نماینده ومدیر یکی از وکیل های پالمان ومحصل دانشگاه حقوق است وبرادر سوم محصل دانشگاه طب وبرادر آخرش پشت کانکوری است وخواهرانش دوتا خانه دارهستندخوارسومش محصل سال چهارم دانشگاه حقوق است وخواهر آخرش هم پشت کانکور میباشد.About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160