عشق به شخص مورد نظرمان

Posted on atقبل از اینکه داخل موضوع عشق شویم، میخواستم تا خاطر نشان سازم، این درست است بعضی ها میگویند عشق به همه چیز هست، و میشه به هر چه عشق ورزید: مثلا( عشق به الله، عشق به پدر و مادر و یا برادر و خواهر یا دوست خوب مان و غیره.... )  


  اما موضع قابل بحث ما عشق به افراد است، افرادیکه یا از قبلا در زندگی تان وجود داشتند که با گذشت زمان حس نمودید که عاشق آن شخص شدید و یا اینکه شخصی جدید ناگاهان پای در زندگی تان میگذارد و با بینش به رفتارو سلوک، عادات و حتی الممکن چهره اش سبب میشه که رفته رفته حس کنید با او دلبستگی خاصی پیدا نمودید که میتوان کلمه عشق را اطلاق کرد.


           


خوب حلا فکر کنید این گفته ها تا چه حد به حقیقت نزدیک است؟    آیا عشق واقیعا وجود دارد نظر به گفته های فوق؟    آیا از وجود عشق بین افراد باید منکر شد؟   بسیار خوب قبلا از اینکه جوابی در ذهنتان خطور کند مایلم بعضی روایت ها و گفته ها را بیان کنم بعد نظرات تان را بنویسید برایم:


روایت است که میگویند بین عشق حقیقی و کاذب فرقی است: میگویند در عشق حقیقی وقتی یک شخص دیگری را میبیند ، دید نگاه چشم به چشمش عمیق طوریکه گویا زمان برایش متوقف شده و تنها اورا میبیند و بس و هم زمان نسیم ملایمی بر جلدش میوزد که حال و هوایش را تقیر و وی را در یک وضعیت خاصی قرار میدهد.بعضی دیگر میگویند: عشق هست اما در حد دوست داشتن طرفیق. خوب حالا این عشقشان تا چه زمانی پایدار بماند حقیقی پنداشته میشود و با گسستنش غیر حقیقی و یا کاذب.


   


و یا بعضی ها میگویند: تا زمانیکه افراد با هم ازدواج نکردند عشقشان به مفهموم است ، یعنی رابطه خوب متقابل بین زن و شوهر که این را هم عشق مینامند، اما سوال: اگر بعد از چندی زندگی مشترک این رابطه شان ضعیف شده رفت چی؟    خوب این را شما فکر کنید و جواب دهید.در کل میخواهم افکار اشخاص مختلف را با دیدگاه شان محک زد نیز میتوان استدلال کرد، البته مایلم


که ازشما بخواهم تا در ابتدا از من نخواهید تا نظر خودم را برایتان بگویم، بخاطریکه باز شاید بگویم (این یک اعلان تجارتی بود و تلویزیون طلوع در این مورد کدام نظر خاصی ندارد، هاهاهاهاها).


اما نگران نباشید: چون من در اخیر حتما نظر خودم را هم خواهم گفت. پس بیائید تا اول از دوستان بشنویم.


با تشکر، نویسنده: عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160