قدرت تصمیم گیری!!

Posted on at


انسانهای کارها و تصمیمات زیادی در زندکی خود میگیرند ولی اغلب با مشکل مواجه میشوند، یا کارشان نیمه تمام میماند و یا اینکه پایان خوشی ندارد و به هدف خود نمیرسند. دلیل این مشکلات نقشه ریزی اساسی قبل از شروع کار است.
پیش از اینکه تصمیمی در زندگی خود بگیرید باید اول هدف خود را مشخص کنید و برای خود بفهمانید که دلیل انجام این کار یا دلیل گرفتن این تصمیم چیست ایا کدام انگیزه ای محکمی برای انجام این کار دارم؟ ایا میتوانم به درستی انرا پیش ببرم؟ ایا برای انجام این کار به بودیجه ای نیاز دارم یا خیر!


با درنظر گرفتن این فکتورها میتوانید در تصمیمی که گرفته اید موفق باشید.
داشتن انگیزه و امادگیری اساسی برای هر تصمیمی ضروری میباشد، مخصوصا برای تصمیمات بزرگ زندگی، زیرا بعضی از تصمیمات هستند که باعث تغیر اینده و زندگی مان میشود اگر درست پیش برده نشوند شاید در اینده غیر قابل جبران باشند.
همیشه سعی کنید قبل از گرفتن هر تصمیمی پیش امدهای خوب و بد انرا سنجش کنید زیرا بعضی از تصمیم ها هستند که شر ان از خیرش بیشتر است. یادتان باشد هیچگاه عجول نباشید همیشه برای تصمیم گیری از زمان و فضای مناسب استفاده کنید وقتی حالت روانی شما خوب نیست و مشغله ای بزرگی دارید تصمیم نگیرید چون شاید بعد از اجرای ان تصمیم پشیمان شوید! پس بهتر است همیشه با فکر و روان ارام تصمیم گیری کنید.
این را بدانید که این تصمیم و انگیزه راسخ شماست که اینده تان را میسازد. اگه قدرت تصمیم گیری درستی ندارید از دیگران مشوره بگیرید و به کمک دیگران بهترن راه را انتخاب کنید.انسان در هر مرحله از زندگی مجبور به گرفتن تصمیم برای اینده اش است پس چرا بهترین تصمیم ها را برای خودش نگیرد تا در همه عرصه های زندگی اعم از تحصیلات،کار، ازدواج، دوست یابی موفق باشد.About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160