د ښځو پرمختک د ټکنالوجی برخه کی او افغان سیټادل

Posted on at


په دغو آخرو کالنو کی شاهد یو چی یو شمېر ډیری ښځی او نجونی د کور د باندی په ځینو کارو او آمور د ګډون کولو په حال کی دی٬ په ډیرو هیوادنو کی چی دموکراسی حاکمه ده وینو چی ښځی د پورته او ښه مقام نه برخورداره دی او په آزاده توکه تصمیم نیسی او د خپل ژوند راتلونکه پخپله ټاګی٬ په افغانستان کی وینو چی لږ لږ دغه کارونه په پیدا شوی دی او ښځی کولی شی د کور د باندی کار وکړی٬ مګر بیا هم محدودیتونه هغوی ته شته دی او ځینی کورنۍ هغوی ته اجازه نه ورکوی.


 


ښځو د جګړو دغو ځو کالونو کی زده کړی دی چی د کور په کونج کی کښینی او د کور کارونه وکړی مګر د بهرنی او نړیوالو مفکرو نه غافله دی٬ چی نړی د بدلونه په حال کی ده. دغه ښځی د ضعیفه او ډارونکی روحیه سره او فکر کوی چی ځای یی دغه کور دی٬ او د هغوی ډار دوی نه پریږدی چی د کور نه بهر ولاړه شی مګر اوس شکر ښځی د پرمختک په لور باندی روانی دی.‎٬ او ښځی او نجونی د زده کړی لپاره کوښښ کوی ترڅو چی خپله راتلونکه روښانه کړی.اوس نجونۍ د یوی لوړی او ښی مفکوری سره یوی نوی نړی ته ننوځی٬ او دغه نسل دی چی کولی شی یو لوی بدلو په ټولنه او هیواد کی راوړی. او ځینی دفترونه لکه افغان سیټادل غوندی کولی شی یو حامی د دغه نسل لپاره اوسی چی د انکس فلم زده کولو سره یی هغوی د نړی خلکو سره یوځای کړی او د یوی نړیواله مفکوری سره مخامخه شی او هم دا چی دغه دفتر د نجونو لپاره یو لوی تحول دی کولی شی د دغه لاری نه د هغو غږ نړیوالو ته ورسوی او ووایی چی افغان ښځی نه تنها داسی دی مګر د دی نه هم ډیر ښه ښه استعدادونه لری.په دغه اونۍ کی موږ وکولی شو چی زده کونکی د اجتماعی سایتونو سره آشنا کړو او لږ لږ هغوی ته د جی میل او ګوګل نه ووایو په دغه اونۍ چی هغه زده کونکو چی مقالی یی لیکلی وی یو شمېر یی ډیره ښی وی چی یوی زده کونکی په نامه د سمیه د محراب الدین لور باندی یوه ډیره ښه مقاله یی لیکلی وه چی د دغه اونۍ ښه مقاله لیکلونکی په نامه باندی یاده شوله.


یو نوری ډیری نجونی هم کولی شو چی دارنکه ښکلی مقالی ولیکی او هم د هغه ورځ په هیله باندی چی دارنکه ډیر دفترونه لکه افغان سیټادل غوندی دلته سرمایه ګذاری وکړی او د دغه نجونو حامی وشی. او د هغه ورځی په هیله باندی چی د افغان ښځی٬ نجونی٬ مېرمنی او موری باسواده شی او راتلونکه نسل ته مو ګټه وری ورګرځی.او هم کولی زموږ د مختنی مقالو لوستلو لپاره لاندی لینک ته ولاړ شی: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160