شخصیت اجتماعی

Posted on at


در نخست می خواهم بیان كوتاهی از مفهوم شخصیت و اجتماعی بودن را ارایه كنم.

شخصیت: عبارت از همان طرز گفتار، عملكرد و بینش فرد است در برخورد با پدیده های بیرونی و عوامل ایجادگر آنها. در تشكل شخصیت، محرك های گوناگون درونی و بیرونی فرد همانا نگرش، گرایش، كنش و واكنش، مهم پنداشته میشوند كه هر كدام از این قوه ها تاثیر كلی بر شكل گرفتن شخصیت فردی دارد، و مستقیما بر شخصیت آنها در اجتماع با استفاده از خصوصیت اجتماعی بودن شان، برجسپ نیك و یا بد را ضمیمه شان میكند.

قسمی كه در بالا ذكر كردم عوامل مختلفی میتواند در شكل گرفتن شخصیت یك فرد مهم تلقی شود، بعضی از مهمترین و شایع ترین این خصوصیات كه  خوب و یا بد بودن یك شخص را در میان همنوعان اش ثابت میسازد از همان طرز تفكر، صحبت با دیگران، برخورد در اجتماع و محیط، باور ها و اعتقادات، قضاوت در برابر پدیده ها و موضوعات اجتماعی، زنده و سالم بودن نیروی وجدان شروع شده  و الی قضاوت، بیان و ایراد دلیل مقنع  و مورد تایید اكثریت اهل خبره از یك موضوع مشخص خاتمه میابد.

اجتماع: انسانها از همان بدو پیدایش شان به صورت ابتدایی زندگی میكردند كه بعد ها برای رفع نیازمندی های فردی خود مجبور به ارتباط برقرار كردن با همنوعان خود شدند و به همین شكل داد و ستد میان شان شیوع پیدا كرد و دقیق از همین جا باد زندگی ما انسانها مسیر اجتماعی شدن را پیمود كه امروزه همه شگوفایی نسل آدم ها از بركت همین اجتماعی بودن شان است، زیرا ما انسانها اهلی ترین موجود بشر هستیم و این همان نشان اشرف مخلوقات بودن ماست كه عارف دانا ما را قلمزد كرده است. و نیز فراموش نكنیم كه همیشه ضرورت و نیاز، ابتكار می آفریند، و همین احساس ضرورت ما به بعضی پدیده ها در ارتباطات اجتماعی سبب آفرینش سهولت ها در زندگی میشود، پس بیآیید هر چه بیشتر اجتماعی شویم تا از طعم لذیذ زندگی  محروم نگردیم.

شخصیت اجتماعی یعنی چی؟:  وقتی اجتماع و جمعیت بنیاد زندگی اولیه ی ما را به شگوفایی امروزه اش مبدل ساخته است پس باید هزاران بار از داشتن اجتماع شكر گذاری كنیم چون همین اجتماع است كه نیاز های ما را مرفوع میسازد و برای ما امید زیستن میدهد و حیات بدون اجتماع چون زنده بودن بدون تحرك است.

انسان و اجتماع مكمِل یكدیگر اند، هیچ اجتماعی نیست بدون انسان و هیچ انسانی نخواهد بود بدون اجتماع. وقتی زندگی در اجتماع حتمی و لازم است پس چه خوب نقش بهتری را میان جمعیت بازی كرد تا همه را متوجه خود ساخته و توانایی های منحصر به فرد خود را در معرض دید آنان قرار داد.

در نهاد انسان ها غرایز مختلفی وجود دارد كه ما را به مشهور و محبوب شدن  تحریك میكند و از ما میخواهند تا در میان دیگر افراد اجتماع، محبوب و والاتر از آنان دیده شویم، اما اینكه چی راهی را برای خوردن تیر شخصیت به هدف شهرت انتخاب كنیم نظر به شرایط زمانی و مكانی فرق میكند. شاید اندكی راه درست را برای به شهرت رسیدن و نمایش توانایی های خاص خود انتخاب كرده باشند،و شاید فردی بخواهد میان جمعیتی چهره شناخته شده باشد و برایش فرق نمیكند از چه راهی و با چه شیوه یی به هدف خود نایل آید، خواه این راه درست و عام پسند باشد و یا نفرت انگیز برای اكثر. و ممكن فردی باشد كه با داشتن اندك توانایی، خود را میان همه محبوب و مشهور ساخته و در دلها و زبانها نفوظ كند.

تشخیص شخصیت شاید ساده به نظر برسد اما آنچنان هم نیست که با چند دلیل درون فردی بتوان شخصیت فردی را خوب و یا بد تعریف کرد بل تشخیص شخصیت کسی کاریست دشوار و نیاز به قضاوت مجموعی از طرف گروه اهل حق دارد تا در قبال بیان شخصیت کسی از منطق و دلایلی استفاده شود که مورد تایید اکثریت باشد.

شخصیت ها متفاوت هستند، بعضی آنگونه اند که تعداد زیادی از افراد تحت تاثیر ان قرار گرفته و مورد تایید شان میباشد و بعضی هم افرادی هستند که چنان شخصیتی دارند که نه تنها مورد تایید طرف مقابل قرار نمی گیرند بل مورد نفرت نیز واقع میشوند.     حالا اینكه چگونه شخصیتی داشته باشیم تا میان افراد اجتماع خود محبوب و مشهور شویم، و در دلهای شان جای صمیمیت را پر كنیم، می پردازم به چند مورد كه خودم به آن باور دارم:

# خاص و منحصر به فرد بودن خود را در توانایی های خود نشان دهید.

# محبوب بودن میان یك جمعیت در حرف نه بل در عمل عیان میگردد.

# دیگران را پایین تر از خود نبینید، بل كوشش كنید خود را بالاتر از دیگران در عمل ثابت كنید.

# احترام و علاقه نشان دادن به حرف ها و صحبت های طرف مقابل به هر سویه و سنی كه باشد.

# شخصیت انسان در باطن اوست نه در ظاهر، پس برای شناخت شخصیت ها از ظاهر وی قضاوت نكنید.

# راهی را انتخاب كنید كه مورد پسند اكثریت افراد یك اجتماع باشد، حتی اگر خواهان تغیر در طرز تفكر یك اجتماع را نیز دارید، نخست باید دلیل قانع كننده یی برای آنها داشته باشید نه اینكه خواست و حرف خود را بدون هیچ گونه دلیل منطقی حق بشمارید.

# در رفتار با دیگران قسمی عمل كنید كه آنها طمع چنان سلوكی را از شما دارند، زیرا همفكر بودن شیوه خوبی برای اجتماعی شدن با افراد است.

 وقتی نهاد سرخرویی ما انسان ها اجتماع بوده است پس بیآید پویا ترین سلوك را در اجتماع با همنوعان خود داشته باشیم تا بهترین شخصیت اجتماعی را در وجود خود جا دهیم و چنان شخصیتی بنا کنیم كه تاثیر گذار بر دیگران باشد نه تاثیر پذیر از دیگران.

* برای دیدن سایر نوشته ها من به آدرس زیر کلیک کنید.

http://www.filmannex.com/hamid-paimani

(نویسنده: حامد پیمانی)

 About the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160