کودکانی که به حمله هایانتحاری مجبور ساخته می شوند مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند

Posted on at


افغانستان بد ترین مکان برای کودکان گفته می شود بر بنیاد گزارش ها در حدود نیمی از جمعیت کشور  کودکان استند یعنی نیمی از جمعیت افغانستان کمتر از هژده سال سن دارند. و نیمی از این کودکان به علت های گوناگون مصروف کار استند. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در حدود شش و نیم میلیون کودک اسیب پذیر در کشور وجود دارند که تنها نیمی از این کودکان از سوی نهاد های مسوول  حمایت می شوند. این وزارت از وضعیت کودکان نگرانی می کند و می افزاید که یک میلیون کودک کارگر در کشور وجود دارند و بیم ان میرود که این کودکان در برخی موارد مورد خشونت قرار بگیرند.


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انکه نسبت به سالهای پیش وضعیت کودکان را در کشور بهتر می داند اما می گوید که هنوز هم نگران وضعیت کودکان در کشور است. این کمیسیون می گوید که  هنوز هم کودکان به کار های سخت مصروف استند و قانونی در باره کار کودکان وجود ندارد.


از سویی هم تا سال دوهزارو ده میلادی شماری از کودکان در صفوف نیروهای امنتی به کار گماشته می شدند و نیز از سوی طالبان سرباز گیری شده و به میدان های جنگ فرستاده می شدند. بر بنیاد گزارش های نهاد های مسوول در برخی موارد کودکان به اجرای حمله های انتحاری مجبور ساخته می شوند. بربنیاد امار های که به طلوع نیوز رسیده است در سال 1392 هجری خورشیدی نزده کودک به جرم راه اندازی حمله های انتحاری بازداشت شده اند که شش تن انان شهروندان پاکستان استند. بر بنیاد این امار ها پنجاه و دو دکودک دیگر نیز به جرم عضویت در گروه طالبان وفعالیت های هراس افگنی گرفتار شده اند و به مراکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده شده اند. نهاد های مسوول می گویند که ز این کودکان در مدرسه های پشاور، کویته،وزیرستان و تل در پاکستان اموزش می بینند و در برخی موارد نیز مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.


در همین حال یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان در افغانستان می گوید که تلاش دارند تا کودکانی را که در میدان های جنگ سرباز گیری شده اند و یا هم متهم به فعالیت های تخریبی استند و بازداشت شده اند، حقوق شان زیر پا نشود.


در حالی که سالانه شماری از کودکان و نوجوانان در افغانستان از سوی قاچاقبران انسان به منظور انتقال و رساندن به کشور دیگر و یا هم بهره برداری کاری و جنسی قاچاق می شوند وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که بیش از دوصدو پنجاه تن در سال گذشته قاچاق شده اند. بر بنیاد امار های اداره بین المللی مهاجرت در افغانستان در سال دوهزارو سیزده میلادی 246 قضیه قاچاق کودکان را ثبت کرده اند.


از سویی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تجاوز به کودکان و موارد اعتیاد کودکان  اظهار نگرانی می کند گزارش سالانه این کمیسیو ن نشان میدهند که رویداد های تجاوز به کودکان بیست و هشت  در صد افزایش یافته است  و امسال چهارصد مورد تجاوز جنسی بر کودکان ثبت شده است. این کمیسیون می افزاید که  در حدود سه صد هزار کودک معتاد به مواد مخدر استند.


اقتصاد ضعیف برخی از خانواده ها را مجبور می سازد تا کودکان، در معادن ذغال سنگ، کارگاه های قالین بافی، داشت های خشت پزی، در دوکان های نجاری، ترمیم گاه های موتر، دوکان های اهنگری ، موتر شویی ها کار کنند و یا هم دست فروشی کنند.


با ان  که  درده سال گذشته ددولت افغانستان دست اورد های در زمینه وضعیت کودکان داشته است و در حدود نه میلیون کودک مصروف اموزش استند  اما هنوز هم بیش از شش اعشاریه پنج میلیون کودک دیگر از اموزش و پرورش به دور استند. و شماری از کودکان به کار های سخت مشغول استند  و شماری هم مورد خشونت های گوناگون قرار می گیرند. در حالی که نهاد های حمایت از کودکان می گویند که برای حمایت از کودکان د رافغانستان به گونه جدی تلاش می کنند اما هنوز هم دیده می شود که اقتصاد ضعیف و نا امنی ها چالش های جدیی استند که در برابر کاهش خشونت ها در برابر کودکان قرار دارند.


 About the author

160