مواد مخدر

Posted on at


مواد مخدر یک پدیدهء شوم در جهان میباشد  که باعث تباهی و هلاکت انسانها میگردد . مواد مخدر اضرار زیادی دارد ، این مواد مستقیماَ بالای سیستم عصبی انسان تاثیر گذاشته و کنترل فعالیت ها از ادارهء مغز خارج میشوند و انسان را یک انسان عقب مانده ساخته و نمیتواند فعالیت هایش را به درستی انجام دهد و رفته رفته قدرت جسمی و روحی وی کم شده و او را یک انسان بیکاره و نا توان میسازد


 


مواد مخدر انسان را از اجتماع و خانواده دور میسازد و انسان معتاد به مواد مخدر خاصیت انسانی خود را از دست داده و به یک حیوان تبدیل میشود . انسان معتاد نه به فکر خوبی خود است و نه به فکر خوبی خانواده و اجتماع خود


 


انسان معتاد برای بدست آوردن مواد دست به انجام هر کاری میزند و در جامعه از هیچ احترامی بر خوردار نبوده و همه به او به چشم یک انسان فاسد نگاه میکنند ، دوست ندارند با او ارتباطی داشته باشند و از او دوری میکنند


 


خداوند (ج) در مورد حرام بودن مواد مخدر و انواع مسکرات آیات زیادی نازل نموده است واز استفاده  مواد مخدر مانند : چرس ، هیرویین ، تریاک ،‌ شراب و غیره چیزهای دیگر که به روان و جسم انسان تاثیر منفی میگذارد منع فرموده است . پس ما که مسلمان هستیم و از اوامر و نواهی دین اسلام آگاه هستیم هرگز به این پدیدهء خطرناک دست نزنیم و نگذاریم تا هموطنان ما به این زهر خطرناک مواجه شوند
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160