طول عمر انسان از زمان پیدایش

Posted on at


طول عمر متوسط امروزی انسان از شصت الی نود سال میباشد در این مدت اگر به حساب هفتاد سال محاسبه کنیم در طول هفتاد سال سی و پنج سال آن شب و سی وپنج سال آن روز میباشد چون از نظر بعضی دانشمندان شب به حساب عمر نمیاید در طول سی و پنج سال عمر که ما داریم دوازده سال آن در آموزش زبان و خود شناسی و کودکی  سپری میشود که این دوازده سال اگر از باقی عمر ما انسان ها منفی شود باید ما انسان ها  باید بدانیم که در این دنیای که خداوند(ج) ما را هست کرده چندان عمری نداریم.شاید بهتراین باشد که همان کارهایی را بکنید که مردمان چهار نقطه جهان که تا نود وصد سالگی عمر می کنند، انجام می دهند انجام بدهیم.
رسیدن احوال گرفتن یک دیگر تاثیرات زیاد بالای عمر انسان میکند یک جا نشستن و صمیمی بودن اعضای فامیل و یا تشکیل خانواده همچنان تاثیرات و روش دیگر است. برای طولانی بودن عمر مفید است غذاهای سالم عامل و یک جا نشستن در زمان غدا خوردن احساس خوشی همرای اعضای خانواده
برخى از عوامل طبيعى در افزايش عمر که براى بشر تاکنون شناخته شده است عبارت از این است.
تغذيه صحيح دوری بودن از افرادی تفرقه انداز.
.ورزش کردن کار و حرکات متداوم1
پرهيزگاری از هر گونه مواد مخدر و اعتيادهاى خطرناک.2
۳.دوری بودن از هواى آلوده.
درصورت امکان نزدیکی بودن به هوای تازه در هنگام صبح.4
مصرف کردن تمباکو باب و مشروبات الکلى.5


.قناعت نمود زنده گی به هر گونه که باشد. 6نظر به توسعه دانشمندان این عکس العمل برای طولانی بودن عمری انسان مفید میباشد


نویسنده احمد پرویز شفق و دوشیزه شفق


 About the author

shafaq-khan

Ahmad parwez shafaq

Subscribe 0
160