د افغان ښځو ډیجیټالی سواد او پایداره زده کړه

Posted on at


زموږ ګران هیواد افغانستان د لوی تاریخ سره او ډیرو جګړو تیریدلو سره یی ډیر محدودیتونه درلودل٬ او هم ډیر پرمختګونه یی په مختلفو برخو کی درلودل او د خپل ځان لپاره یی ځای په دغه نړی کی پیدا کړی دی. او هم وینو چی ډیری ښځی د ژوند ټولو امورو کی د ځینو امکاناتو لاسرسنی نه محرومه شوی وو٬ او هم د خبرو او هم نظر حق یی نه درلودلو٬ په دغه صورت کی د زده کړی او روزنی ته شاته پاتی شوی دی مګر بیا هم د هماغه روحیی سره یی خپل کوښښ د پرمختک برخه کی پیل کړی دی. مګر اوس دا ډول نه دی ښځي او نجونی د هماغه محدودیتونو سره یی چی درلودل د لږ پوهی سره یی کوښښ او زیار آباسلی دی ترڅو چی د دغه لویی ډلی مابینځ کی یی ځان ته د ویاړ ځای موندلی دی. او هم د دغه اونۍ په جریان کی هرات ولایت د واوری اوریدلو شاهد وو او د سړی هوا سره مخامخ شوی دی٬ مګر بیا هم د دغه یخی هوا سره افغان نجونو کوښښ وګړلو ترڅو چی د دغه لږ امکاناتو سره چی د دوی په اختیار کی دی خپل ځان هغه انترنټی ټولګیو ته ورسوی چی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه هغوی ته جوړ شوی دی ترڅو چی دوی وکولی شی خپل اکثره کار تر نه واخلی.د افغان سیټادل شرکت وکولی شو داسی پروګرام جوړ کړی چی دغه زده کوونکی حتی د ژمی سړی هوا کی دغه ټولګی ته راشی او د ګورنۍ او ټولنۍ ستونزو سره ولاړه کیږی او دغه اجتماعی ټولګیو سره خپل ځان یوځای کوی.اکثره نجونو د تیکو او سختو دیوارونو سره د (غیرت٬ تعصب او ناموس) شعارونو باندی لږ د بین نه تللی وو مګر بیا هم اوس ځینی د دغه شعارونو سره مخامخ دی. 


دغه نجونی ډیره کلکه اړتیا حامی او پشتیبان ته لری او افغان سیټادل شرکت یو ډیر ښه حامی دغه نجونو ته دی چی یو شمېر ډیر نجونی یی په ډير لږ وخت کی جذبی کړی دی او هغوی یی د پرمختک په لور کمک کړی دی.هیله ده چی دغه نجونۍ خپله واکمنۍ و استعداد ټولو نړیواله ته وښایی. 


او هم کولی شی زما مختنی مقاله په لاندی لینک باندی وګوری: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160