والدین و کانکور

Posted on at


" بنام آفریده گار همه هستی "


چون کانکور خیـــلی خیــلی نزدیک شده خواستم مطلبی در مورد این مسآله بنویسم. اینکه والدین مختلـــــــــف در مقابل این کلمه چه واکنش های از خود نشان میدهند.* * * * * * کلمه کانکور ممکن است در خانواده های مختلف واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی را در پی داشته باشد. بعضی از والدین بی تفاوت اند و خیلی کاری به فرزندان شان ندارند.اما بعضی از فامیل ها هستند که سهولت ها و شرایط مناسبی را برای تحصیل هرچه بهتر فرزندان شان فراهم میسازند. و به این امید اند که روزی فرزند شان را به قله های موفقیت و سرفرازی ها ببینند


.


اما برخی از والدین و خانواده ها هستند که در مقابل کلمه کانکور حساسیت زیادی را نشان میدهند. وسعی میکنند این حساسیت و بدگمانی را نسبت به کانکور برای فرزندان شان نیز تلقین کنند. اما این کار مناسب نیست باید مناسب ترین روش و بهترین راه را برای حل این مسآله بدانیم


.


اما بهترین راه و روش برای حل این مسأله چیست ؟ متآسفانه درجامعه امروزی که فعلأ زنده گی ما در آن جریان دارد, جنبه های منفی و غیر منطقی زیادی برای کانکور وجود دارد. از اینرو بسیاری از دانش آموزان و آینده سازان کشور سالهای اخیر دورۀ متوسطۀ مکتب شانرا آخرین سال تحصیلی خود میدانند. و با این فکر و اندیشۀ نادرست به پیش میروند.


* اما تا کی باید با این روند به پیش رفت ؟


*تا کی باید رسم و رواج های قدیم را برخود تلقین نمود؟


اگر والدین میخواهند همراه خوبی برای فرزندان شان باشند, باید به مفکوره های مثبت فرزندان شان توجه داشته باشند, نه اینکه به نکات منفی فکر کنند. و همیش این را به یاد داشته باشند که در انتخاب رشته به تصمیم فرزند شان احترام بگذارند و به فرزند شان اجازه بدهند تا رشته دلخواه خود را بخواند.


چون اگر مانع فرزند شان شوند , ممکن است در آینده ها سبب بروز مشکلات و کاهش مفکوره های مثبت فرزند شان شود. پس چه خوب است والدین شرایط مناسبی را برای کانکور و ادامه تحصیل فرزندن شان فراهم سازند. و در انکشاف قدرت های درونی آنها سعی نمایند. تا باشد در آینده یک جامعه سالم و عاری از مشکلات داشته باشیم


تهیه کننده : نیک سرشتAbout the author

niyayesh

Hi i am niyayesh.
i was been born in 1376
i am student of 12 class in mahjuba heravi high school
i have 3 friend.....
sun,moon and you.....
sun for days....
moon for nights....
and you for always....{allah}

Subscribe 0
160