عشق چیست ؟

Posted on at


عشق برای تداوم انسانها است ، خداوند (ج)عشق را به خاطر در قلب انسانها جا داده است که سلسه انسانها در روی زمین پا بر جا باشد . عشق پاکی را گویند عشق شاخه های بسیار دارد مثلأ عشق به ذات خداوند ، عشق به والدین ، عشق به اولاد ، عشق به همسر و غیره .

 

وقت شما از ایام طفلیت شروع به زندگی میکنید شما عاشق میباشد و میگوید که فردا من در فعلأ کاره شوم  این خود عشق است که بر دل شما چنگ میزند چون خداوند از ازل  کار را که  انجام میدهیم مهر اش را در دل ما جا داده است به قول معروف که میگوید  هرکی بر کار ساختم مهر او را بر دلش انداختم .

 

عشق چیز است که از دل بر میخیزد و بردل مینیشیند . میشود عشق را به گونه های مختلف تعریف کرد،عشق بهترین را برای زندگی کردن  است و عشق هیچ مرز بوم ندارد.  پس عاشق باشید

 نویسنده : روینا کبیری 

 About the author

160