چگونه در زندگی خود با دشواری ها مبارزه کنیم؟ بخش نخست

Posted on at


پیش از اینکه وارد موضوع گردیم چند پرسش در مورد دشواری ها و مشکل های زندگی مطرح میکنیم تا ذهن ها را پیش از خواندن مقاله به اندیشه و تکاپو نسبت به زندگی شخصی هر فرد وادارد.از دید شما دشواری چیست؟


چرا باید با آن در زندگی برخورد صورت گیرد؟


چگونه در زندگی خود با دشواری ها مبارزه  کنیم؟


اهمیت مشکلات در چی اند؟


چرا باید با آنها مبارزه صورت گیرد؟


بهترین شیوه ایکه شما در زندگی خود به کاربسته اید کدام است؟


چرا فکر میکنید که بهترین شیوه ممکن است؟


نقش دشواری ها در زندگی چیستند؟


وقتی به مشکلات زندگی می اندیشید چی بار مفهومی در ذهن شما ایجاد میگردد؟


مشکلات چقدر ضرورت به توجه دارند؟


آیا باید نسبت به زندگی, راحتی ها و دشواری های آن حساس بود؟ و یا خود شان راه خود را خواهند یافت و ضرورتی به نگرانی ما نیست.


از زندگی چی تعبیری دارید؟


در تعبیر شما از زندگی جایگاه دشواری و راحتی در کجاه است؟


این مقاله در سه بخش آماده گردیده است که پی هم هریکی وارد تارنمای فلم انکس خواهد شد و میتوانید آنرا مطالعه کنید. 


زندگی اسنانها مملو از دشواری های است که باید همیشه با آنها دست و پنجه نرم کرد. اما اینکه آیا ما میتوانیم در مقابل دشواری های روزمره زندگی پیروز به درآییم یا نه, بستگی به سطح مهارت های زندگی و اندیشه ما دارد. افراد در رویارویی با سختی های زندگی واکنش های متفاوتی را از خود به نمایش میگذارند که برخی ناشی از دست پاچگی و خودباختگی شان نسبت به آن شرایط حساس و تنش زا است.راهای گوناگونی را انسانها در شرایط حساس و دشوار برای مقابله با آن آزموده اند و افراد هر یکی خود را به گونه ای توانا در حل یک دشواری مبدانند. اما, آن شیوه ها و راهای پیروز به در می آیند که بتوانند به ساده ترین شکل ممکن و استفاده از امکانات و سهولت های موجوده دشواری را در قدم نخست به اداره درآورده و آنرا بسوی مورد خواست خود هدایت نماید. اداره کردن شرایط پرتنش و مشکل ساز که بشکل ساده از آن به دشواری پیش رو تعبیر میشود مهارت های زیادی را تقاضا دارد که باید با حاکمیت کامل به کار بسته شوند, تا پی آیند مورد نظر را به بار آورند.یکی از بهترین راها و شیوهای مقابله با دشواری ها تمرکز کامل بر آن است, طوریکه باید سختی و دشواری پیش آمده را شناخت, تحلیل کرد, چگونگی شرایط آنرا دریافت, راه حل های متفاوت را برایش نقد و بررسی کرد و در نتیجه بهترین گزینه پیشرو, ممکن و قابل اجرا را برای آن برگزید تا در روبرو شدن با دشواری و حل آن از زمینه های لازم بهتری برخوردار بود و بر همه گزینه های ممکن که میتوانند به حیث راه حل دشواری برگزیده شوند اشراف داشت. دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید.


 About the author

160