موفقیت در خواب

Posted on at


 


روز ها تلاش کردم زحمت کشیدم همیشه کوشش می کردم که بهترین ها را دریابم بهترین عناوین و بهترین جملات را بنویسم حتی اینکه روزی قلمم شروع به شکایت کرد و اشک ریخت و شروع به آه و ناله کرد از اثر اشک قلم کاغذ تر شد و چملک شد قلم کم بود که کاغذ هم شروع به شکایت کرد آه ... خدا نصیب دشمن هم نکند بسیار سخت است.


اما در مقابل این همه تلاش و کوشش ها و این همه بلاگ که نوشتم بالا رفتن بیزم نا چیز بود خوب روز ها به همین قسم می گذشت تا تصمیم گرفتم که در رابطه به موفقیت در خواب یک بلاگ بنویسم خوب بلاخره نوشتم و انداختم داخل سایت فیلم آنکس فرستادم به آقای........ و آقا ......... آن ها چک کردند و بسیار مورد پسند شان قرار گرفت و بهترین نمره ها را برایم دادند .


فردای آن روز دیدم که آنقدر در سایت فیلم آنکس پیشرفت کردم که قابل سنجش نبود بیزم آنقدر بالا رفته بود که از لحاظ بلند بودن بیز نفر اول بودم و در سطر اول قرار گرفتم و بلاگ من بهترین مقاله شناخته شد بسیار خوشحال بودم و جست و خیز می کردم که ناگهان از تخت خوابم پایین افتادم و سرم خورد به بخاری از درد سرم را گرفتم و با خود گفتم به خشکی شانس بر من موفقیت در خوابهم نیامده نتوانستم موفقیت خود را در خواب هم کامل ببینم در بیداری که هر گز نخواهم دید .


و وقتی که فردای آن روز سایت فیلم آنکس را باز کردم دیدم که هیچ تغیر بر آن وارد نشده و آنها که دیشب در خواب دیدم همه خواب و خیال بوده نه حقیقت در آخر با خود گفتم نه گیتی جان تو کجا و این موفقیت کجا به همین خیال باش تا روزی به آن برسی .


نویسنده گیتی سحا


 


 About the author

160