چگونه در زندگی خود با دشواری ها مبارزه کنیم؟ بخش سوم

Posted on at


روحیه در رویارویی با دشواری های زندگی  بسیار مهم است. نباید آنچنان دیدگاهی مثبت داشت که ما را از واقعیت های موجود دور نگهدارد و از مسیر درست منحرف کند و نه آنچنان منفی به قضیه نگاه کرد و دچار ناخودباوری بود که دیدگاه عدم امکان موفقیت در مقابل دشواری پیش آمده به ما القا گردد. هیچ یک از این دو دیدگاه منطقی نیستند, از انعظاف پذیری لازم برای قضیه برخوردار نمی باشند و حتا میتوان ادعا کرد که از واقعیت عینی موجود به دور اند. هر دو حالت ما را از خواسته ما که همان حل درست و منطقی قضیه یا مسئله پیش آمده است, دور نگهمیدارد.در چارچوب دو مورد بالا, زیاد اند کسانیکه به محض اینکه با یک دشواری و سختی در زندگی خود روبرو میگردند تمام روحیه و شجاعت خود را از دست داده و تمام مهارت های لازم که پیش از این در خود ایجاد کرده بودند را نادیده میگیرند و یا اینکه دیگر نمیتوانند روی شان حساب کنند و آنها را کارامد چنین شرایط بدانند. این به خودی خود یک دشواری بزرگ است که برای موفقیت در زندگی واقعی باید هرچه زودتر از این مرحله گذشت. در صورتی چنین چیزی ممکن است که در زندگی تنها به خوشی, راحتی و آسایش نه اندیشید, بلکه دشواری ها و سختی های زندگی را نیز جزء حتمی آن دانست که روزی نه روز دیگر اتفاق خواهند افتاد. پس باید با این پدیده طبیعی زندگی, طبیعی برخورد کرد و بر توانایی های انسانی خود باور داشت.همچنین درصورتیکه مشکل را بصورت درست نشناسید, در استفاده از مهارت ها و استعداد خود برای حل آن دچار سردرگمی میشوید. پس تعریف دقیق مشکل بخشی از راه حل آن است. تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر آن, فرد را در شناخت دقیق تر و یافتن راه حل بهتر یاری می رساند.پس با تمرکز بیشتر به آن بیندیشید و کوشش کنید که تمام واقعیت های موجود آنرا در نظر داشته باشید و هر راه حلی را که برمیگزنید باید بهترین باشد تا مشکل را به بهترین شکل حل کنید و بهترین نتیجه را بگیرید. این خود سبب میگردد که هر باریکه با یک دشواری رو برو میگردید با توانایی و اعتماد به نفس بیشتری با آن برخورد کنید و آنرا جزء طبیعی زندگی بدانید که شما آفریده شده اید تا با آن روبرو گردید و آنرا حل کنید.اگر در پایان مقاله باز همان پرسش هایکه در بخش نخست مطرح گردید از شما پرسیده شود, چی دیدگاهی دارید؟ دیدگاه خود شما در مورد این موضوع چیست و چی اندازه فکر میکنید که واقع گرایانه است؟ و چرا؟


این بخش سوم مقاله " چگونگه در زندگی خود با دشواری های مبارزه کنیم؟" میباشد. برای مطالعه بخش نخست آن میتوانید از این پیوند استفاده کنید: http://www.filmannex.com/blogs/93696/93696 


برای مطالعه بخش دوم میتوانید از این پیوند استفاده کنید:  http://www.filmannex.com/blogs/93745/93745


دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. About the author

160