فاینل مسابقات فوتسال....

Posted on at


 


مسابقات فوتسال بانوان شهر کابل ادامه پیدا کرد تا مدت دو هفته و درین مسابقات 16 نفر برای تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب شدهمگام با مسابقات فوتسال شهر کابل،مسابقات فوتسال بانوان شهر مزار نیز برگزار گردید که درین مسابقات تیم بانوان اتحاد و تیم بانوان صحت عامه راهی فاینل گردیدند که تیم اتحاد توانست 3 بر 1 تیم صحت عامه را شکست داده و در مسابقات فوتسال شهر مزار شریف اول شوندتیم بانوان امید استقلال در فاینل مسابقات مقابل تیم بانوان افغان کلب قرار گرفتندامید استقلال مسابقه یی سختی را گذارند،با اینکه آبی پوشان استقلال راهی فاینل شدند اما متأسفانه نتیجه بازی را به حریف وا گذاشتند با نتیجه 3 بر1 استقلال و امید استقلال آمادگی برای تورنمت فوتبال روز زن به تاریخ 8 مارچ مطابق با 19 ماه حوت 1392 که برگزار میگردد آمادگی خاصی میگیرند.


فاینلیست های استقلال در تلاش این هستند که اینبار بجای مقام دوم مقام اول را از آن خود نمایند و به این امید هستند که با آوردن بازیکنان برتر تیم بانوان سنگر میتوانند به مقام بلندی راه پیدا کنند


 


منیجر تیم استقلال آقای ابراهیم محبوب برای پیشرفت تیم بانوان خویش کوشش های فراوانی میکند و سهولت های بسیار خوبی را به بازیکنان فراهم نموده است،و در سدد این است که بعد از گذراندن خستگی مسابقات فوتسال برای بانوان چمن مصنوعی فوتبال را تهیه نمایند تا این بانوان فوتبال دوست بتوانند اینبار با راه یافتن در فاینل مقام اولی را نیز از آن خود نمایند.به امید هر چی بیشتر این بانوان 


نویسنده:اسما براهیمی160