موسیقی

Posted on at


موسیقی چیزیست که به بیان مردم یا اشخاص زیاد غذای روح است.موسیقی انواع مختلف داشته که شاید همه ازین پدیده لذت برده و آرامش پیدا میکنند . این به انسان یک آرامش خاص بخشیده و احساسات انسان را زیاد تر به نمایش میگذارد .. موسیقی در افغانستان انواع مختلف داشته موسیقی محلی افغانستان بسیار دلچسپ بوده و همه را از کشور های مختلف به خود جذب مینمایدخواننده های افغانی مثل :استاد موسیقی سرآهنگ ؛ ظاهر هویدا ؛ امانی ؛ استاد زلاند ؛ احمد ظاهر ؛ سر تاج موسیقی ناشناس ؛ مهوش ؛ میرمن پروین  . آلات موسیقی که عبارت از :تبله ؛ ارمونیه ؛ رباب .... میباشد وقتی کسی اینها را مینوازد. به انسان احساس آرامی میبخشد . از جمله موسیقی غربی : پاپ ؛ کلاسیک ؛ راک .... که خواننده های مشهور : جاستین بیبر ؛ جنیفر لوپز ؛ استیون تایلر ؛ مایکل جکسن ... که خواننده های پاپ امریکایی میباشد . به عقیده زیادی افراد موسیقی گوش دادن گناه دارد اما این چنین نیست در عصر حاضر موسیقی عادت میان مردم است .خود انسان وقتی موسیقی گوش نمیدهد فکر میکند انسان چیزی را در جایی فراموش نموده است . گوش دادن به آهنگ های آرام و تراجید باعث آرام شدن انسان میشود و گوش دادن به آهنگ های شاد انسان را خوشهال میکند ... در این عصر زیادتر مردم به آهنگ های آرام بخش گوش میدهند ...About the author

bahar786

I am Sahar fazli . I was born in 1997 in beauty Kabul city ..But now I am live in Herat . I am in 11th grad in Mahjuba herawi high school .. Anyway I am a good girl ...

Subscribe 0
160