ویتامین ها

Posted on at


ویتامین هاانواع ویتامین ها عبارت از: A,B,D,E,K,B1,B2,B3,B6,B12


میباشد که برایتان هر کدام را شرح میدهم:


:Aویتامین


ویتامین (آ) در منابع مانند: زردک، بادنجان رومی، لبنیات


تخم مرغ و جیگر یافت میشود


.


وظیفه آن در بدن باعث ساختن حجرات چشم، سلامتی جلد رول مهمی دارد.


در اثر کمبود آن در بدن باعث خشکی جلد، کاهش مقاومت بدن، و شبکوری میشود.


چون ویتامین (آ) زیادتر در دید رول دارد و اگر در بدن شخص مصرف ویتامین آ کم باشد باعث کوری شخص میگردد.


مصرف زیاد آن صدمه رسیدن به گرده ها، جیگر، استخوان ها و اختلال در بینایی به وجود می آورد.


                       :Dویتامین


ویتامین (دی) در منابع: شیر،تخم مرغ، لبنیات، و ماهی یافت میشود.


وظیفه آن در بدن: باعث جذب و مصرف کلسیم و فاسفورس کمک میکند و همچنان باعث رشد و نمو میگردد.


در اثر کمبود آن: باعث کجی استخوان، در اطفال . پوکی استخوان در بزرگسالان میشود.


در اثر مصرف زیاد آن باعث ناراحتی های گرده ها، معده، عصاب، و قلب میشود.


                 :Eویتامین


ویتامین(ای) در منابع: روغن نباتی، میوه های خشک، یافت میشود.


وظیفه آن در بدن از غشاهای حجروی محافظت میکند.


در اثر کمبود آن: باعث سرطان خونی میگردد.
                   :Kویتامین


ویتامین( کا) در سبزیجات، گوشت، و چای یافت میشود.


وظیفه آن در بدن در وقت لخته شدن خود در تشکیل پروتین ها رول مهمی دارد.


در اثر کمبود آن در بدن در وقت زخمی شدن بدن خوب ریزی شدید پیدا میشود.


در اثر ازدیاد آن صدمه وارد میکند به جیگر و باعث کم خونی در بدن میشود.


             :B1ویتامین


ویتامین( بی یک) در منابع: در بادام زمینی، حبوبات و سبزیجات یافت میشود.


وظیفه آن در بدن در میتابولیزم ماربوهایدریت ها رول مهمی دارد و به انجام وظایف قلب و عصاب کمک میکند.


در اثر کمبود آن شخص دوچار ناراحتی های عصبی شده و خطر سکته قلبی را در پی دارد.


             :B2ویتامین


ویتامین (بی دو) در منابع مانند: لبنیات، گوشت، تخم مرغ، سیزیها یافت میشود.


وظیفه آن در بدن در تعاملات متابولیزم شرکت میکند و به جلد و انساج کمک میکند.


در اثر کمبود آن باعث امراض جلدی میشود.
        :B3 ویتامین


ویتامین (بی سه) در منابع مانند: گوشت، بادنجان رومی، کچالو، و مغزیات یافت میشود.


وظیفه آن در بدن باعث جلد را سالم نگهداشته در متابولیزم رول مهمی دارد.


                :B6 ویتامین


ویتامین (بی شش) در منابع مانند: در بعضی تخم مرغ، و گوشت،میوه جات خشک یافت میشود.


وظیفه آن در بدن در تعاملات متابولیزم شرکت میکند.


در اثر کمبود آن باعث ناراحتی های عصبی و ناراحتی های عضلاتی میشود.


در اثر ازدیاد آن در بدن باعث بی حس شدن پا ها، هماهنگی دست ها و غیر طبیعی شدن اعمال مغز میشود.


            : B12 ویتامین


ویتامین (بی دوازده) در منابع مانند: در گوشت، و لبنیات یافت میشود.


وظیفه آن در بدن باعث ساختن حجرات سرخ خون میشود.


در اثر کمبود آن در بدن نوعی کی خونی و ناراحتی های عصبی به وجود می آورد.


نویسنده:صبریهAbout the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160