چگونه زندگی بدون نگرانی ای را تجربه کنیم؟ بخش دوم

Posted on at


یک راه ساده برای نظم بخشیدن و رسیدگی به مشکلات, فهرست کردن آنها به ترتیب می باشد, طوریکه آنهاییکه در بخش نخست فهرست قرار دارند از همه مهم تر اند و باید بیشترین توجه به آنها جلب شود. این فهرست به همین ترتیب ادامه می یابد, تا جاییکه همه مشکلاتیکه, هوش و حواس ما را در خود مصروف کرده اند را بشکل نوشتاری و درجه بندی شده پیش خود خواهیم داشت.هر مشکلیکه حل میگردد از رده باید خارج گردد و به بعدی توجه شود. این روش به گونه ملموسی روند پیشرفت و موفقیت فرد در رویارویی با مشکلات را نشان داده و سبب تشویق او در جهت ادامه میگردد, طوریکه انسان با حل هر مشکل خود را تواناتر از پیش احساس کرده, برتوانایی های او افزود میگردد و سبب افزایش اعتماد به نفسش در برخورد با مشکلات و تصمیم گیری های زندگی خواهد شد. انسان زمانیکه احساس کند که از توانایی لازم در حل مشکلات و برخورد با آنها برخوردار است, دچار حس آرامش روحی و روانی شگرفی خواهد شد.نگرانی بصورت کامل یک پدیده منفی نیست, بلکه وجود آن در شرایطی و در بعضی حالتها برای توجه لازم ضروری است که باید به آن پرداخته شود. همیشه زمانیکه نگران موضوعی میگردید, به اهمیت قضیه و مفید بودن نگرانی خود بیندیشید که آیا این قضیه اهمیت نگران شدن را دارد؟ یا نگرانی من سود رسان است و یاخیر؟ این یک کار ساده ای نیست, اما باید برای دوری از نگرانی های بی مورد که ضرر های زیاد آنها بر همه هویدا اند و حتا ممکن است زندگی فرد را فلج کنند, به تمرین و اجرای آن پرداخت. دیگر اینکه نگذارید نگرانی های شما در ذهن تان ماندگار گردند, هر نگرانی ایکه احساس میکند, در جاه برایش یک راه حلی بیابید تا ذهن شما از این همه مشغولیت نجات یابد.


نگرانی ذهن ما را خسته ساخته و بویژه زمانیکه چند نگرانی باهم یکجاه گردند, مغز ما را از تصمیم گیری درست منجرف میسازد و دیگر ما قادر به گرفتن تصمیم های درست نیستیم. بنابراین باید منطقی اندیشید و با آرامش کامل به سراغ هریک از مشکل های موجود رفت. هرگز کوشش نکنید که در مورد چند مشکل همزمان بیندیشید, بلکه یک یکی را بصورت آرام مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بهترین راه حل ممکن را برایش برگزینید. http://www.filmannex.com/blogs/95110/95110    دوستهای عزیز میتوانید بخش نخست این مقاله را با این نشانی بخوانید:


دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. 

About the author

160