CBS: Adele sings a cappella for Anderson Cooper, THE AFGHAN PERSPECTIVE (DARI)

Posted on at


 

 

در این دنیا کسی نیست که عاشق نشده و یا نباشد گرچه اظهار عشق در انسان ها متفاوت است ولی همه یک هدف دارند که معشوق خود را به نحوی راضی سازند مانند خانم ادیلا که با وجود سپری نمود جراحی برای علاقه مندان خود کنسرتی را اجرا نمود چون به علاقه مندان خود و هنر خود عشق می ورزد توانست با اجرای خوب خود در دل تماشا چینان کنسرت جای ویژیی برای خود پیدا کند. اگر میخواهید مصاحبه وی را که با سی بی اس نیوز انجام داده ببینید حتما به عشق این هنر مند یفین پیدا خواهید کرد.

افغانستان کشوریست که در موسیقی تاریخ بسیار کهن دارد و مدارک معتبری و جود دارد که ثابت میکند اولین سروده های آریایی ها از همین سرزمین ظهور کرده. این موسیقی را به نام موسیقی باختری یاد کرده میتوانیم که جایگاه نخستین و مداوم آن کوه پایه های هند وکش است. موسیقی آریایی یا همان  باختری مبدا موسیقیهای ایرانی، هندی و آسیای مرکزی است. اگر چه موسیقی در آن زمان به سه دسته تقسیم شده بود که بنام موسیقی های شاهی, موسقیهای دیری (صومعه یی) و موسیقی های دهاتی و عامه یاد می شد.

متاسفانه در کشور ما به نسبت سنت ها و تعصبات بیمورد در مقابل  موسیقی این هنر صدمات فراوان و جدی دید و پیشرفت های زیادی در عرصه موسیقی ما در افغانستان نداشتیم در ان زمان ها فقط در زمینه موسیقی دهاتی و عامه (فولکوریک) که طرف داران نسبتا زیاد داشت از آن دوره ها تا این زمان نسل به نسل انتقال نموده و انتقال خواهد کرد. آواز خوانهای افغانستان با سپری نمودن بسیار سختی ها توانسته اند تا موسیقی و هنر خود را در افغانستان و جهان زنده نگدارند. که این خود نشان دهنده عشق آنها به هنر شان است.

آوازخوانهای افغانستان عبارت اند از

فرهاد دريا

فرهاد دريا هنرمند پرآوازه و محبوب  درافغانستان است که این شهر ت وی با پشت کار ها و زخمات زیاد حال نیز تمام جهان اين هنرمند را میشناسند .فرهاد دريا درسال 1341 هجری شمسی  در منطقه گذرگاه شهر كابل چشم به جهان باز نمود. وی از همان نوجوانی شروع به سرایدن شعر نمود و رفته رفته به آواز خوانی رو آورد. پس از گذراند دوره مکتب با علاقه فراوان اولین گروه موسیقی را که بنام "نیستان" بود تأسیس کرد پس از چندی به ایجاد  گروه باران دست زد. گروه باران که تشیکل یافته از هنرمندانی چون وحيد صابري ، اسد بديع، مختار مجيد وديگران توانستن جای در دل تمام مردم افغانستان پیدا کند. گروه باران. ولي بعد ازمدتي اين گروه ازهم پاشيد 1369 هجری شمسی تمام اعضای گروه باران افغانستان را ترک کردن و به آلمان پناهنده شدن. فرهاد دریا برعلاوه زبان دری، به زبانهاي ازبكي،هزاره گي، پشتو، اردو وانگليسي نیز آواز می خواند.

ظاهر هویدا

ظاهر هویدا هنرمند و شاعر نویسنده محبوب افغانستان است که با صدای دل انگیزش دل مردم را می ربود و هرروز صبح با صدای دل انگیزش در رادیو افغانستان با علاقه مندان خود ساعت های را سپری مینمود. وی در سال 1323 در ولایت دایکندی چشم به جهان گشوده بود ظاهرهويدا از جمله آوازخوانان موفق و با استعداد افغانستان بود كه صدا و هنرش، درهنر موسيقی افغانستان جاودان و ماندگاراست. وفات ظاهر هویدا یک ضایعه عظیم در عرصه موسیقی افغانستان محسوب میشود.

خوشبختانه با افتتاح اولین انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که  نشان دهنده آینده روشن افغانستان در عرصه موسیقی و آواز خوانی است. چون آواز خوانهای جدید افغانستان این هنر را بشکل علمی آن فرا میگیرند. این در حالی است که موسیقی و اواز خوانی امروزه به حیث هنر با آن برخورد میشود نه مانند سالهای قبل همه گی آواز خوانی را به چشم حقارت میدیدن و آواز خوانی را انگشت ششم فرض میکردند

 داکتر احمد ناصر( سرمست) مشاور وزارت تعلیم و تربیه افغانستان و مسوول پروژه بازسازی تحصیلات موسیقی در افغانستان در مصاحبه ای گفت که هدف اساسی افتتاح انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تربینه نمودن هنرمندان خوب برای افغانستان است و این انستیتوت در بخش های آموزش موسیقی به صورت عمومی و اختصاصی فعالیت های خود را آغاز نموده است

 

Afghanistan is a country that doesn’t have good history in music but Afghanistan had and has very good singers like Ahmad Zahir, Aryan Khan, Beltoon, Dawood Sarkhosh,  Ehsan Man, Farhad Darya, Farid Rastagar, Fawad Ramez and others stars that were and are very intelligent in their jobs they could make great jobs with a very low equipments.

Fortunately, with the opening of the first National Music Institute in Afghanistan, that grantees the bright future for new generation who are trying to learn the art, especially for those people who wants to be singers, they can learn the collegial knowledge of being singers. And they can be like our famous singers that were in the past like.   

Ahmad Zahir

Ahmad Zahir was born in 1910 in Laghman providence of Afghanistan; he was son of Dr. Abdul Zahir. Ahmad Zahir was the most famous and very intelligent during the reign of King Zahir Shah. Ahmad Zahir has finished his education at Habibiya High School. He was interest in music and that is why he started to sing songs in his concerts that were hold in his school. He found lots of friends like Nabil Miskinyar who was very good to playing drums, Farid Zaland who had golden fingers to play piano, Omar Sultan master of playing guitar. They could make a very famous team of music.

Zahir Howida

He was born in 1323 in Daikundi; He spent his childhood and adolescence with poverty, but never lost his great ambition. He was at the age of seven years that he entered in the first grade in Sultan Gheyasoden in Mazari-E-Sharif high school. His father died because of the disease in Mazar. By his father's death his difficult days and years began. Afterwards, he spent some time in his father's uncle's house, but soon he was forced to try his fortune somewhere else, he decision to travel to Kabul. Her mother felt very sad and she had no choice except moving to Kabul town she left Mazari-e-Sharif with her three Orphaned sons. His mother is a tailor in Kabul, and the breadwinner for the family. Zahir Howida after all these problems could be a good singer for his country

 

 About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160