CBS NEWS. Adam Sandler's old roomie days with Judd Apatow. The Afghan perspective (DARI)

Posted on at


یكي‌ از مهمترین‌‌ آزمایشی که انسان در زندگی خود به آن روبر میباشد انتخاب دوست است که برای انسان بسیار ‌سرنوشت‌ ساز‌ است. بخاطریکه دوست انسان را به سعادت می رساند یا به بدبختی و تباهی دچار می سازد. اهميّت‌ انتخاب‌ دوست‌ و نقش‌ آن‌ در زندگی  بر كسي‌ پوشيده‌ نيست. البته مقدار اثر گذاری دوست به مقدار نفوذ او در دل شخص و همچنین به زمینه های اثر پذیری و ویژگی روانی طرف مقابل نیز بستگی دارد

.
ارتباطات دوستانه و بدون غل و غش انساني، موحبتي است که خداوند به مخلوقاتش خصوصا انسانها اعطا نموده اما به  دليل گرفتاري هاي خاص و مشغله فراوان روزگار، به نظر مي رسد که امروزه كم رنگ و گسسته ترنسبت به گذشته  شده است. و دیگر دوستی های چون دوستی (آدم سندلر) و( جود اپاتوو)  که میتوانید ویدوی آنرا در این سایت (60 دقیقه) ببینید درک خواهید کرد که دوستی اینها دوستی واقعی است و پس از گذراندن اوقات خوب و بد زندگی از دوستی خود خاطرات بسیار زیبا و شنیدی برای تعریف دارند و توانسته اند که برعلاوه همکاران خوب دوستان نزدیکی برای هم باشند.

اگر اندكی دقت كنید، متوجه خواهید شد كه شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا كنون فكر كرده اید كه دوستی و ایجاد رابطه چیست و دوستی خوب و مفید چیست ؟ از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است، بدون در نظر داشت اینكه در چه جامعه ای زندگی می كند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود می باشد.

اصل اول دوستی عبارت از انصاف است در مقابل دوست خود که همین انصاف رازسبب به وجود آمدن دوستی خوب می شود هر شخص برای خود از دوستی تعریفی ساخته, من نیز از دوستی تعریف خود را دارم که میخواهم با شما شریک سازم. دوستی رابطه یی است که میان دوشخص به خاطر ويژگي‌هاي روحي و اخلاقي‌ ایجاد شود نه به منظور بهره‌ گيري زیبایی و فیزیکی يا مال و مقام وي.

 یک دوست خوب با استفاده از تقوا وپرهیزگاری خود، قادر است دوستان دیگر خود را در به مقام بلند سعادت برساند و دوست خود به راه راست هدایت نماید. در حالی که، یک دوست ناباب با وجودی که  خودش شخص فاسد و بار دوش جامعه است بالای رفتار اطرافیانش تاثیر گذاشته و آنها را نیز گمراه کرده و باعث فساد و تباهی جامعه میشود

.

اصلاح کردن خود عامل مهمی  است که ما را در انتخاب دوست خوب یاری می کند، زیرا فردی که خود را به زیبای های معنوی و اخلاقی آراسته سازد و دل خود را از آلودگی و حسادت پاک کند خداوند(ج) هم او را در یافتن دوست یاری می کند.

در هنگام انتخاب دوست باید متوجه این امر باشیم که دوستی و محبت دارای مراتب و درجات است. هرگز دوستی و روابط بین افراد یکسان بوده نمی تواند ؛ زیرا همه از ویژگی ها و شرایط یك دوست كامل برخوردار نمی باشند که خود سبب ایجاد دوستی های کم ارزش می شود که با اولین کشمکش کوچک از اهم جدا میشود. دوست خوب دارای مشخصاتی می باشد که یکی از خصلت های دوست خوب عیب پوشی است. در زندگی و رابطه دوستانه میان دو شخص بی تردید لغزشهایی پیش می آید که این لغزشها خوبست با نصیحت های دوستانه و مخفیانه برطرف شود. و اگر کسی آن را افشا کند در حق دوست خود خیانت بزرگی نموده است.

به گفته ارسطو دوستان بر سه نوع اند. گروه اول جماعتي است كه دوستي آنها مبني بر نفع است، گروه دوم  كه دوستي ايشان بر تمتع و تفنن است وگروه سوم كساني اند که آنها به سبب نيكان و دوستي آن‌ها بالطبع نفاع و با تمتع مي‌باشد.

گروهي از مردم به جهت نفع شخصي و سود دنيايي و بهره‌برداري مادي با ديگران دوست مي‌شوند. برخي از اينها وقتي احساس كنند دوستي با شخصی  سبب درآمد بيشتر يا موقف اجتماعی ایشان را بالا میبرد دوست میشوند، به او نزديك مي‌ شوند و خود را يار فداكارجلوه می دهند و وقتی که به  مقصد رسیدند دوستی خود را قطع می کنند.

با نگاهی به اطراف خود می فهمیم که انسانها بدون دوستی و برقرار کردن روابط با محیط خود نیمتوانند زندگی خوبی داشته باشند

دوستی حقیقی که این دوستی فقط و فقط  اولیاء و مؤمنان واقعی این نوع دوستی را دارند و دوستی آنها چنین است که آنها تمام دنیا و امورات دنیایی را در محبت خداوند(ج) و اهل بیت عوض نمی کنند.

دوستی های برخاسته از خواهش های نفسانی و شر و فساد باشد انسان را در فساد غرق کرده  و اصولاً چنین دوستی ها ناپایدار خواهند بود

.About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160