CBS NEWS,Life and times of a foreign correspondent, The Afghan Perspective (Dari)

Posted on at


 


      در سایت (سی. بی. اس. نیوز) که مربوط تلویزیون سی. بی. اس آمریکا است، در مورد یکی از خبرنگاران غیر امریکایی که برای این تلویزیون (CBS) در حدود 40 سال کار نموده است، گزارشی به نشر رسیده بود. این شخص که با به خطر انداختن خود، توانسته است عکس ها و ویدیو های بسیار دل خراشِ، از جنگ ویتنام، اسراییل و عراق تهیه کند. او از صحنه های تصویر گرفته است که سربازان افراد طرف مقابل و اشخاص ملکی را مورد لت و کوب قرار می دهند.


 


      این خبرنگار (باب) است، او در سال 1973 جهت تهیه اخبار و تصاویر به اسراییل رفته و از جنگ در آنجا معلومات جدیدی را برای تلویزیون که در آن کار می کرد تهیه کرد او چندین بار این کار را انجام داد تا بلاخره توانست در سال  1977 از جنگ در آنجا چهره ی جدیدی برای مردم دنیا نشان دهد.     یکی از دوستانش که همیشه همرایش بوده و در بعضی موارد هم همکار و دستیارش، می گوید که او شخص شجاع بوده و برای بدست آوردن معلومات مهم از هیچ راه حلی دریغ نمی کرد. او برای دریافت حقایق، بدون در نظر داشت     هر خطر، خود را به آنجا می رساند. او تصاویری زیادی از ظلم سربازان ثبت کرد که با نشر آنها، جهان دیدگاه جدیدی نسبت به جنگ در اسراییل اتخاذ کرد.      او بار ها زخمی شده است ولی کارش را با علاقمندی به انجام رسانده است چون برای او نشر واقعیت ها زیاد اهمیت داشته است. با نشر واقعیت ها می توان برای مظلومان کمک نمود.      باب بهترین الگو برای خبرنگاران افغانستان است تا برای برملا ساختن واقعیت ها تلاش نمایند.About the author

TajMohammadAnwari

This is Taj Muhammad Anwari, son of Abdul Wali. I was born on 22/8/1981 in Heart Afghanistan, from 1983 to 1992 I lived in Kabul with my family, and then we returned to Heart province. I studied primary school in Kabul and I continued the remnant in Heart and…

Subscribe 0
160